Welcome Guest ( Log In | Register ) Search | Member List | Help

Eä - hrvatski Tolkien portal
Soulsaver
Pages: (164) < [1] 2 3 4 5 6 ... > ( Go to first unread post )
Hrvatski prijevodi LotR-a, misljenja, kritike i trenutni radovi
« Next Oldest | Next Newest » Track this topic | Email this topic | Print this topic
Valarauco ramainen
Posted: Apr 16 2005, 04:00 PM 263026


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03Ovaj post me je podsjetio da rasprave o Crnkovicevom prijevodu imamo razbacane po svim topicima u Knjizi, a takva tema zasluzuje poseban topic, makar sve to skupa ponavljali i kvotali.
Necemo se zadrzati samo na kritikama, nadam se, jer ovdje mozemo stavljati i rasprave o najavljenim prijevodima i izdanjima Algoritma koja se cekaju.

QUOTE
QUOTE (Valarauco ramainen @ Feb 21 2004, 03:58 PM)
QUOTE (Goldberry @ Feb 21 2004, 12:07 PM)

He had a friend called Deagol, of similar sort ,sharper-eyed but not so quick and strong.

*&%##%$%&& mad.gif %&#$$# angry2.gif ti Crnkovica i njegov %&$##* prijevod!!!!!

of similar sort bi trebalo prevesti : iste vrste, majku mu njegovu &%%$##$$ mad.gif prevodilacku %$$#&!!!!!!!
Znaci da su oba hobiti bili, a ne da su slicne naravi!!!!! angry2.gif

Uh, sto ne podnosim tog kretena!!!!!!!!!! excl.gif

Potpisujem, Crnković je kreten death.gif.
Prvi puta sam čitala LotR na srpskom prijevodu prije skoro 20 godina. U Prstenovoj družini, Bilbo poklanja Lobeliji Sackville-Baggins na dar praznu kutiju za žlice, jer mu je ukrala hrpu srebrnih žlica, što u #&%$&§ prijevodu se uopće ne može tako shvatiti bonk.gif. Zapravo, ne može se nikako shvatiti disguise.gif.
Isto tako mi je u sjećanju ostao Gandalfov opis pada sa Balrogom kao izuzetno snažan. U excl.gif prijevodu ga čitam k'o nekaj iz sapunice stretcher.gif death.gif.
p.s. Sorry Val, ali morah ti smanjiti angriće.


Edited by Ellin - May 12 2008, 08:47 PM
 
   Top
Ellin
Posted: Apr 16 2005, 04:00 PM 263027


Ithilwen


Group: Members
Posts: 12765
Member No.: 228
Joined: 8-September 04by ellin, svibanj 2008.


za one koji ne znaju, u ozujku 2008. je u tisak krenulo novo izdanje rotka. ali ne bilo kakvo izdanje, vec izdanje u kojem su uzete u obzir mnoge ispravke koje je val napravio i predao anticevicu. notworthy.gif detaljne rasprave su u topicu, a ovdje u prvom postu stavljam greske i ispravke. yes.gif

slijedi popis za povratak kralja. yes.gif


Edited by Ellin - May 12 2008, 08:59 PM
 
    Top
Valarauco ramainen
Posted: Apr 16 2005, 04:03 PM 263031


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03by val, svibanj 2008.


5. knjiga veliki.gif


I. Minas Tirith

Pippin became drowsy again and paid little attention to Gandalf telling him of the customs of Gondor, and how the Lord of the City had beacons built on the tops of outlying hills along both borders of the great range, and maintained posts at these points where fresh horses were always in readiness to bear his errand – riders to Rohan in the North, or to Belfalas to the South.
Pippin je opet zadrijemao i nije se mnogo obazirao na Gandalfa, koji mu je pripovijedao o običajima Gondora, i kako je gospodar Grada dao podići svjetionike na vrhovima najviših bregova uz rubove obaju gorskih lanaca i uspostavio postaje na tim točkama, na kojima su uvijek spremni svježi konji da mu ponesu glasnike do Rohana na sjeveru i do Belfalasa na jugu.

- Pippin je opet zadrijemao i nije se mnogo obazirao na Gandalfa, koji mu je pripovijedao o običajima Gondora, i kako je gospodar Grada dao podići svjetionike na vrhovima najviših bregova gorja duž obje granice i uspostavio postaje na tim točkama, na kojima su uvijek spremni svježi konji da mu ponesu glasnike do Rohana na sjeveru i do Belfalasa na jugu.„It is long since the beacons of the North were lit“, he (Gandalf) said. (...)
„Odavno već gore ti svjetionici na sjeveru“, reče.

- „Mnogo je vremena prošlo otkako su ti svjetionici posljednji put bili upaljeni“, reče.Pippin woke to the sound of voices.
Pippina probudi nekakva graja.
- Pippina probudi zvuk glasova.„Yes, they will come. But they have fougth many battles at your back. This road and no road looks towards safety any longer. Be vigilant! But for Gandalf Stormcrow you would have seen a host of foes coming out of Anorien and no Riders of Rohan. And you may yet. Fare you well, and sleep not!“
„Hoće, doći će. Samo što su oni vodili mnoge bitke iza vaših leđa. Ni ova cesta ni bilo koja druga više nisu sigurne. Ostanite budni! Da nije bilo Gadalfa Burovranog, neprijateljska bi vojska već bila navalila iz Anoriena na vas, a ne bi vam stigli ni jahači iz Rohana. Ipak, možda će još stići. Zbogom, i držite oči otvorene!“

- „Hoće, doći će. Samo što su oni vodili mnoge bitke iza vaših leđa. Ni ova cesta ni bilo koja druga više nisu sigurne. Ostanite budni! Da nije bilo Gandalfa Burovranog, vidjeli biste gomile neprijatelja kako navaljuju iz Anoriena, a ne Rohanske jahače. A to biste još i mogli vidjeti. Zbogom, i držite oči otvorene!“

Then Pippin cried aloud, for the Tower of Ecthelion, standing high within the topmost wall, shone out against the sky, glimmering like a spike of pearl and silver, tall and fair and shapely (...)
Pippin glasno usklikne jer je kula Ecthelion, što je visoko stajala unutar najviših zidina, zasjala naspram neba poput cvjetnog klasa od bisera i srebra, visoka, lijepa i skladna (...)

- Pippin glasno usklikne jer je kula Ecthelionova, što je visoko stajala unutar najviših zidina, zasjala naspram neba poput cvjetnog klasa od bisera i srebra, visoka, lijepa i skladna (...)

Prijevod bi trebao ići kula Ecthelionova, jer je nazvana čini mi se po Ecthelionu II, nisam siguran za broj. Također, spike zaista znači I cvjetni klas, no po Tolkienovoj viziji te kule ne bi se reklo da ju je zamislio načičkanu i ukrašenu kao cvijeće, već više kao drugo značenje riječi spike – oštri vrh hladnog oružja, najčešće koplja. Obje greške nisu velike i razumljive su, ispravan prijevod zahtijeva mnogo dublje znanje tematike.
The entrance to the Citadel also looked eastward, but was delved in the heart of the rock; thence a long lamp – lit slope ran up to the seventh gate.
Ulaz u Citadelu bijaše također okrenut na istok, ali ukopan u živu stijenu; odatle je dug uspon osvijetljen svjetiljkama vodio do sedmorih vrata.

- Ulaz u Citadelu bijaše također okrenut na istok, ali ukopan u živu stijenu; odatle je dug uspon osvijetljen svjetiljkama vodio do sedmih vrata.
„Yes“, said Gandalf. „If you have walked all these days with closed ears and mind asleep, wake up now!“
„Da,“ potvrdi Gandalf. „Ako si sve ove dane hodao zatvorenih očiju i uspavana duha, sad se napokon probudi!“
„Da,“ potvrdi Gandalf. „Ako si sve ove dane hodao zatvorenih ušiju i uspavana duha, sad se napokon probudi!“


„Lead the Lord Mithrandir to the housing prepared for him“, said Denethor (...)
„Odvedite gospodina Mithrandira do stana pripremljenog za njega“, reče Denethor. (...)
„Odvedite gospodara Mithrandira do odaja pripremljenih za njega“, reče Denethor. (...)
„But the Enemy has the move, and he is about to open his full game.“
„Ali Neprijatelj je na potezu, samo što nije posve otvorio svoju igru.“
„Ali Neprijatelj je na potezu, i tek što nije posve otvorio svoju igru.“
„And how I should like breakfast! Do these people ever have it, or it is over? And when do they have dinner, and where?“
„Baš bi mi dobro došao doručak! Da li ovi ljudi uopće doručkuju, ili su već doručkovali? I kad to doručkuju, i gdje?“
„Baš bi mi dobro došao doručak! Da li ovi ljudi uopće jedu ujutro, ili su već to obavili? I kad objeduju, i gdje?“There they went down a long cool stair into a wide alley lit with lamps.
Zatim su se popeli uz dugačke i hladne stube do široka prolaza osvijetljena svjetiljkama.
Zatim su se spustili niz dugačke i hladne stube do široka prolaza osvijetljena svjetiljkama.
From there they could look out on the morning over the world.
Odatle su imali lijep pogled na krajolik pod sobom.

Odatle su imali lijep pogled na jutro koje se rasprostiralo nad svijetom.
They ate and drank; and they talked now of Gondor and its ways and customs, now of the Shire and strange countries that Pippin had seen. And ever as they talked Beregond was more amazed, and looked with greater wonder at the hobbit, swinging his short legs as he sat on the seat, or standing tiptoe upon it to peer over the sill at the lands above.

Jeli su i pili, i razgovarali sad o Gondoru i njegovim običajima, sad o Shireu i čudnim zemljama koje je Pippin vidio. A dok su razgovarali, Beregond je sa sve većim čuđenjem gledao u hobita koji je mahao svojim kratkim nogama dok je sjedio, ili se uspinjao na prste da proviri preko grudobrana na zemlje pod njima.
Perhaps it was mountains looming on the verge of the sight, their jagged edges softened by wellnigh twenty leagues of misty air; perhaps it was but a cloud – wall, and beyond that again a yet deeper gloom.
Možda je to bilo gorje koje se uzdizalo na kraju vidika, i kojem je nazubljene obrise omekšavalo šezdesetak milja maglovita zraka, a iza toga još dublja tama.

Možda je to bilo gorje koje se uzdizalo na kraju vidika, i kojem je nazubljene obrise omekšavalo šezdesetak milja maglovita zraka; možda je to bio samo zid od oblaka, a iza toga još dublja tama.Some say that as he sits alone in his high chamber in the Tower at night, and bends his thought this way and that, he can read somewhat of the future; and that he will at times search even the mind of the Enemy, wrestling with him. And so it is that he is old, worn before his time.

Neki kažu da on, dok sjedi sam u svojoj visokoj odaji u kuli po noći, i usmjerava misli na ovu i na onu stranu, zna pročitati i ponešto od budućnosti, i da na mahove ispituje i misli Neprijatelja i nadmeće se s njim.

Neki kažu da on, dok sjedi sam u svojoj visokoj odaji u kuli po noći, i usmjerava misli na ovu i na onu stranu, zna pročitati i ponešto od budućnosti, i da na mahove ispituje i misli Neprijatelja i nadmeće se s njim. I zato je ostario i prerano se istrošio.

- Propustio je prevesti And so it is that he is old, worn before his time.
„Rightly said!“ cried Beregond (...)
„Ta vam valja!“ usklikne Beregond (...)
„Dobro rečeno!“ usklikne Beregond (...)(...) he thought, but he said nothing.
(...) ali ne reče ni crne ni bijele.

(...) ali ne reče ništa.„I am no captain. Neither office nor rank nor lordship have I, being but a plain man of arms of the Third Company of the Citadel.
„Nisam vam ja zapovjednik čete. Nemam ja nikakvog čina ni položaja ni titule, ja sam vam običan vojnik u Trećoj četi u citadeli.“

„Nisam ja zapovjednik čete. Nemam nikakvog čina ni položaja ni titule, ja sam običan vojnik u Trećoj četi u citadeli.“
And so the companies came and were hailed and cheered and passed through the Gate, men of the Outlands marching to defend the City of Gondor in a dark hour (...)
I tako su čete pristizale i prolazile, pozdravljane i bodrene, kroz Gradska vrata, vojnici iz drugih zemalja koji su došli braniti grad Gondor u tom mračnom času (...)

I tako su čete pristizale i prolazile, pozdravljane i bodrene, kroz Gradska vrata, vojnici iz drugih oblasti koji su došli braniti grad Gondora u tom mračnom času (...)
„It is a black night, and all the blacker since orders came that lights are to be dimmed within the city, and none are to shine out from the walls.“
„Mrkla je noć, a još je mrklija zato što je izdana naredba da se u gradu priguše svjetla, a izvan grada da se uopće ne pale.“
„Mrkla je noć, a još je mrklija zato što je izdana naredba da se u gradu priguše svjetla, i nijedno ne smije bljesnuti sa zidina.“
„I thought you had forgotten all about me.“
„Ja sam već mislio da ste vi na mene potpuno zaboravili.“
„Već sam mislio da ste potpuno zaboravili na mene.“II. Ispracaj Sive družine

„Who are you? And what is your haste?“
„Tko ste vi? I kud ste navrli?“
„Tko ste vi? I koja vas žurba goni?“

Evo opet problemi sa stilom. Kud ste navrli? je točan prijevod, ali je priprost i vulgaran. Koja vas žurba/nužda tjera/goni? je netočniji ali mnogo uljudniji.


Legolas stood before the gate and turned his bright eyes away north and east, and his fair face was troubled.
Legolas je stajao pred vratnicama upirući užagrene oči u sjever i istok, a lijepo mu lice bijaše zabrinuto.
Legolas je stajao pred vratnicama upirući jasne oči u sjever i istok, a lijepo mu lice bijaše zabrinuto.

Brught eyes su jasne, svijetle oči, užagrene oči/pogled je nešto sasvi suprotno po značenju„You shall be my esquire, if you will.“
„Možeš me pratiti, ako želiš.“

„Možeš biti moj štitonoša, ako želiš.“

Glagol to esquire znači pratiti, biti pratnja, ali imenica nema veze s tim značenjem, a Tolkien je upotrijebio imenicu. Theoden Merryju ne kaže da može izići s njim iz šatora, već da, ako želi, može postati njegov štitonoša ( shield -bearer). Što je ovaj i prihvatio.
„As a father you shall be to me“, said Merry.
„For a little while“, said Theoden.
„Vi ćete mi biti kao otac“, reče Merry.
„Na neko vrijeme“, priklopi Theoden.
„Na neko vrijeme“, odvrati Theoden.


Namjerno sam napisao i Merryjevu repliku da se podsjetite o čemu govore i koju težinu te njihove riječi zapravo imaju... s njima i završava taj dio poglavlja. Theoden sluti svoj kraj, zna koliko je sve crno oko njih, i te njegove riječi Meryju su zapravo poruka malome da se ne veže previše za njega, a bez direktnog odbijanja... Kod Tolkiena se to osjeti, ali kod Crnkovica ne, jedino što čovjeku ostane u glavi je glupavo PRIKLOPI koje potpuno ubije cijeli osjećaj.

But Merry had eyes only for Aragorn, so startling was the change that he saw on him, as if in one night many years had fallen on his head.
Ali Merry se nije mogao nagledati Aragorna, toliko se ovaj bio promijenio, kao da je preko noći ostario više godina.
Ali Merry nije mogao skinuti pogled s Aragorna, toliko je zapanjujuća bila promjena na njemu, kao da je preko noći ostario više godina.


Ovdje je, nažalost, izgubljena i snaga rečenica i njihovo pravo značenje, ublaženo je i svedeno na puku obavijest bez ikakvog emotivnog naboja. Kao prvo, kad se nečega netko ne može nagledati, to označava nešto pozitivno, lijepo, čega želimo što više. Ne možeš se nagledati lijepe slike. Merry had eyes only for Aragorn se može prevesti da Merry nije mogao skinuti pogled s Aragorna, ili da je vidio samo njega, toliko je zapanjujuća/ strašna/ uzbunjujuća bila promjena koju je vidio na njemu. Iz Crnkovicevih riječi uopće ne možemo po ničemu prepoznati Merryjevo stanje uma i osjećaja, izbrisao je sve ključne riječi koje nas vode do toga. I za kraj, ja bih ostavio da je preko noći mnogo godina palo na njegova leđa/pleća ( kod nas se to češće upotrebljava nego glava), samo bih nadopunio mnogo Teških godina.

Startling : so remarkably different or sudden as to cause momentary shock or alarm
„You will do as you will, my Lord Aragorn“, said Theoden.
„Gospodine Aragorne, učinite kako želite.“ reče mu Theoden.
„Gospodaru Aragorne, učinit ćete kako želite.“ reče mu Theoden.


Nije Aragorn tražio dopuštenje od Theodena, koje mu on sada milostivo daje, Theoden je samo potvrdio da će Aragorn učiniti ono što namjerava. I definitivno, Lord se treba prevoditi kao gospodar, nikako kao gospodin, ne uklapa se i sve kvari.
„This parting grieves me, and my strenght is lessened by it; but now I must take the mountain- roads and delay no loger. Farewell!“
„Žalosti me ovaj rastanak kojim se smanjuje moja snaga, ali ja sad moram krenuti gorskim stazama, ne smijem više ni časa časiti. Zbogom!“

„Žalosti me ovaj rastanak kojim se smanjuje moja snaga, ali ja sad moram krenuti gorskim stazama, ne smijem više odlagati. Zbogom!“

Ni časa časiti, isto kao Ni crne ni bijele, već ulaze u antologiju, pa nikakav komentar nije potreban, svi su već napisani.
„I have looked in the Stone of Orthanc, my friends.“
„Zavirio sam, prijatelji, u kamen iz Orthanca.“

„Pogledao sam, prijatelji, u kamen iz Orthanca.“

Dobro da nije napisao Proćirio sam, ali skoro kao da i je, značenje je isto. Zaviriti označava nešto potajno, bojažljivo, kratko i letimično, a TO nije bilo ono što je Aragorn učinio. On je POGLEDAO u kamen... a gle čuda, baš to je Tolkien i napisao. Nije napisao I peered.„You forget to whom you speak“; said Aragorn sternly, and his eyes glinted. „What do you fear that I should say to him? Did I not openly proclaim my title before the doors of Edoras? Nay, Gimli“, he said in a softer voice, and he looked like one who has laboured in sleepless pain for many nights. „Nay, my friends, I am the lawfull master of the Stone, and I had both the right and the strenght to use it, or so I judged. The right cannot be doubted. The strenght was enough – barely.“
„Zaboravljaš s kim razgovaraš“, strogo će Aragorn sijevajući očima. „Zar nisam otvoreno obznanio svoje pravo pred vratima Edorasa? Ama, Gimli“, nastavi blažim glasom a lice mu se smekša, izgledao je kao da noćima nije spavao od bolova. „Ama, prijatelji, ja sam zakoniti vlasnik tog kamena, ja imam i pravo i moć da se njime poslužim, tako bar držim. Meni se pravo ne može osporiti. Moći mi je doteklo... na jedvite jade.“

„Zaboravljaš s kim razgovaraš“, strogo će Aragorn sijevajući očima. „Čega se bojiš da bih mu ja rekao? Zar nisam otvoreno obznanio svoje pravo pred vratima Edorasa? Ne, Gimli“, nastavi blažim glasom a lice mu se smekša, izgledao je kao da noćima nije spavao od bolova. „Ne, prijatelji, ja sam zakoniti vlasnik tog kamena, ja imam i pravo i snagu da se njime poslužim, tako sam barem procijenio. Pravo se ne može osporiti. Snage mi je doteklo... jedva.“


Propušten prijevod What do you fear that I should say to him?
Tu je sad problem riječi Nay i prijevoda Ama – nay je stari oblik negacije, dok ama to nije, i Nay je trebao prevesti sa običnim NE.
Or so I judged je preveo sa Tako barem držim, no Aragorn govori direktno o gledanju u kamen, i kaže da je Tako barem procijenio ( prije samog gledanja, pa je zato i pogledao ) Posljednje dvije rečenice govore o posljedicama te procjene... Pravo se ne može osporiti ( bez zamjenice) Moći je doteklo... jedva. Također, ja ne bih upotrijebio izraz moć, jer ne znači isto što i snaga, a u ovom slučaju Tolkien govori baš o snazi.

„He is not so mighty yet that he is above fear; nay, doubt ever gnaws him.“
„On nije još toliko moćan da se ne bi bojao; ama, sumnja ga neprestano muči.“
„On nije još toliko moćan da se ne bi bojao; ne, sumnja ga neprestano grize.“

Još jedan primjer u kojem je negacija trebala ostati zbog smisla i razumijevanja: On nije još toliko moćan da se ne bi bojao; ne, sumnja ga stalno grize.“

„ A cage“, she said. „To stay behind bars, until use and old age accept them, and all chance of doing great deeds is gone beyond recall or desire.“
„Kaveza“, odgovori mu ona. „Da ću ostati iza rešetaka dok navike i godine ne učine svoje, i dok ne izgubim zauvijek svaku priliku i volju da počinim velika djela.“

„Kaveza“, odgovori mu ona. „Da ću ostati iza rešetaka dok ih navike i starost ne prihvate, i dok sve prilike za velika djela ne iščeznu iz sjećanja i želje.“

Dvije male promjene koje bi bolje ocrtale karakter i razmišljanje lika ( što je Tolkien naravno jako dobro učinio, samo je slučajno, Lost in translation).... Da ću ostati iza rešetaka dok ih navike i godine ne prihvate....i dok sve prilike za velika djela ne iščeznu iz sjećanja i želje.
Naputak za male prevoditelje: ako ne znate što i kako bi preveli, najpametnije vam je napisati točno ono što je i pisac napisao, nema greške


„But I count now every hour, indeed every minute. Farewell!“
„A meni je sada važan svaki sat, pače svaka minuta.“

„A meni je sada važan svaki sat, čak i svaka minuta. Zbogom!“

Umjesto pače je moglo doći bilo što drugo.Away to the left something glittered in the gloom as Aragorn's torch drew near. Then Aragorn halted and went to look what it might be.
Nešto daleko na lijevoj strani zasjalo je u tami kad se Aragornova baklja približila, zastane i krene pogledati što je to.
Nešto daleko na lijevoj strani zasjalo je u tami kad se Aragornova baklja približila, te on zastane i krene pogledati što je to.

Tko, koga, čega, čemu, kome? Eto što se događa kad se idu spajati rečenice, propuste se bitni dijelovi. Napomena: pogledati gornji naputak za male prevoditelje.


His belt was of gold and garnets, and rich with gold was the helm upon his bony head face downward on the floor.
Pojas mu je bio od zlata i granata, a zlatom mu bila bogato ukrašena i kaciga na koščatoj lubanji krenutoj nadolje.

Pojas mu je bio od zlata i granata, a zlatom mu bila bogato ukrašena i kaciga na goloj lubanji krenutoj nadolje.


Bony head je izraz koji označava samo lubanju, a prevesti ga kao koštanu lubanju je isto kao i napisati mesnati mišić Nego od čega je?„Yes, the Dead ride behind. They have been summoned“, said Elladan.
„Da, mrtvi jašu za nama. Pozvali smo ih da nam se pridruže.“
„Da, mrtvi jašu za nama. Pozvani su.“
And thus, just ere midnight, and in a darkness as black as the caverns in the mountains, they came at last to the Hill of Erech.
I tako su, pred samu ponoć, u mrklom mraku kao u gorskim špiljama, stigli napokon do kamena na Erechu.

I tako su, pred samu ponoć, u mrklom mraku kao u gorskim špiljama, stigli napokon do brda Erech.

Znamo da bi crnković htio ovo sve ubrzati, i da bi najradije već i prsten bacio samo da si skrati posao, ali ipak teba paziti na red. Nisu stigli do kamena. Stigli su do brda na kojem se nalazio kamen, gore na vrhu.
But when the dawn came, cold and pale, Aragorn rose at once, and he led the Company forth upon the journey of greatest haste and weariness that any among them had known, save he alone, and only his will held them to go on.
Ali čim je svanula ora, hladna i blijeda, Aragorn je učas ustao i poveo družinu brže- bolje dalje, iako su svi, osim njega, bili umorni kao nikad u životu, samo ih je njegova volja tjerala da idu dalje.

Ali čim je svanula zora, hladna i blijeda, Aragorn je smjesta ustao i poveo družinu na putovanje najveće brzine i umora, kakvo nitko od njih dosad nije iskusio, osim njega samoga, i samo ih je njegova volja tjerala da idu dalje.

Po ovome ispada samo da su svi osim Aragorna bili umorni, joj. Zaista je istina da je teško nešto dobro prevesti na naš jezik jer ima manje riječi i moraš mnogo objašnjavati i opisivati da bi rekao sve što treba. Ali za neke rečenice se isplati, a ovo je definitivno jedna od njih.
Ajmo redom, polako... Ali kad je svanula zora, hladna i blijeda, Aragorn je smjesta ustao – do tu je ok, recimo. Brže bolje obavezno treba izbaciti. Crnković nije shvatio da srednji dio rečenice ne opisuje ljude koji su bili umorni, nego samo to putovanje, koje je bilo takvo da je to učinilo lljudima... Dakle, išlo bi ovako nekako, ispravljajte ako imate bolju ideju... morat ću opisivati svojim riječima da bih prenio ono značenje koje je Tolkien htio prikazati, pa će prijevod biti prilično slobodan.
(Ali kad je svanula zora, hladna i blijeda, Aragorn je smjesta ustao)...i poveo je družinu na putovanje kakvo nitko dosad nije iskusio, putovanje najveće brzine koju su mogli postići i najgore iscrpljenosti koju nitko od njih nije do tada doživio, osim njega samoga, i samo ih je njegova volja održavala na tom putu i tjerala da idu dalje.III. Rohanska smotra

Watchmen heavily cloaked paced to and fro.
Stražari su u debelim kabanicama hodali gore – dolje.

Stražari su zaogrnuti teškim plaštevima hodali gore - dolje.The Pukel-men they called them, and heeded them little: no power or terror was left in them; but Merry gazed at them with wonder and a feeling almost pity, as they loomed up mournfully in the dusk.

Zvali su ih Pukel-ljudi i nisu se mnogo obazirali na njih, ali Merry je u čudu zurio u njih osjećajući gotovo sažaljenje prema njima dok su turobno izranjali iz sumraka.

Zvali su ih Pukel-ljudi i nisu se mnogo obazirali na njih, jer ni snage ni užasa više nije bilo u njima; ali Merry je u čudu zurio u njih osjećajući gotovo sažaljenje dok su turobno izranjali iz sumraka„No, he is gone,“ said Eowyn turning away and looking at the mountains dark against the East and South.
„Whither did he go?“, asked Eomer.
„I do not know,“ she answered. „He came at night, and rode away yestermoon, ere the Sun had climbed over the mountain-tops. He is gone.“

„Nije, otišao je“, odgovori Eowyn. „Došao je po noći i otišao jučer ujutro, prije nego što je sunce izašlo iza gorskih vrhunaca. Nema ga.“

„Nije, otišao je“, odgovori Eowyn okrenuvši se od njih; pogledala je u planine tamne naspram istoka i juga.
„Kamo je otišao?“, upita Eomer.
„Ne znam“, odgovori ona. „Došao je noću i otišao jučer ujutro, prije nego što se sunce uspelo iznad gorskih vrhunaca. Otišao je.“„We do not know, and our hearts are heavy“, he said. „But as for the Paths od the Dead, you have yourself walked on their first steps. Nay, I speak no words of ill omen! The road that we have climbed is the approach to the Door, yonder in the Dimholt. But what lies beyond no man knows.

„To ne znamo, i svima nam je teško oko srca“, reče on. „A što se tiče Staza mrtvih, i ti si već stupio nogom na njih. Ne, neću izustiti nijedne zlokobne riječi! Put kojim smo se popeli vodi do Vrata, tamo prijekko u Dimholtu. A što je iza njih, to nitko ne zna.“

„To ne znamo, i svima nam je teško oko srca“, reče on. „A što se tiče Staza mrtvih, i ti si već stupio nogom na njih. Ne, ne govorim nikakve zle predznake! Put kojim smo se baš sad popeli vodi do Vrata, tamo prijeko u Dimholtu. A što je iza njih, to nitko ne zna.“
Then he saw that it was not so; the man was a stranger, though as like to Boromir as if he were one of his kin, tall and grey-eyed and proud.

Učas shvati da nije tako, da ne poznaje tog čovjeka iako je sličan Borormiru kao jaje jajetu, onako visok, sivih očiju i ponosit.

Tada shvati da nije tako, da ne poznaje tog čovjeka iako je bio sličan Boromiru kao da mu je blizak rod, onako visok, sivih očiju i ponosit.In his hand he bore a single arrow, black-feathered and barbed with steel, but the point was painted red.
U ruci je držao samo jednu strijelu s crnim perom i čeličnom kukom, ali joj je vršak bio obojen crvenom bojom.

U ruci je nosio jednu crnoperu strijelu čeličnih bridova, kojoj je vršak bio obojen crveno.

But say to Denethor that even if Rohan itself felt no peril, still we would come to his aid.
Nego, reci ti Denethoru da bismo mu mi pritekli u pomoć čak i kad Rohan ne bi bio u opasnosti.

Kaži Denethoru da bismo mu pritekli u pomoć čak i kad Rohan ne bi bio u opasnosti.
No shape of cloud could be seen, unless it were far away westward, where the furthest groping fingers of the great gloom still crawled onwards and a little light leaked through them. Overhead there hung a heavy roof, sombre and featureless, and light seemed rather to be failing than growing.
Na nebu nije bilo ni oblačka osim tamo daleko na zapadu, gdje su najudaljeniji prsti velike tame još pipajući puzili dalje, a između njih je curilo malo svjetla. Iznad glave mu je visio težak krov od oblaka, taman i bezobličan, prije bi se reklo da se svjetlo gubi nego da raste.

Nisu se mogla razaznati jasna obličja oblaka osim tamo daleko na zapadu, gdje su najudaljeniji prsti velike tame još pipajući puzili dalje, a između njih je curilo malo svjetla. Iznad glave mu je visio težak krov od oblaka, taman i bezobličan, prije bi se reklo da se svjetlo gubi nego da raste.„Then call the heralds, Eomer“, said Theoden. „Let the Riders be marshalled!“
„E, onda, Eomere, pozovi glasnike!“ reče Theoden. „Neka se jahači postroje!“

„Pozovi onda glasnike, Eomere!“ reče Theoden. „Neka se jahači postroje!“IV. Opsada Gondora

Denethor turned to Gandalf, asking questions about the Rohirim and their policies, and the position of Eomer, the king's nephew.
Dennethor se obratio Gandalfu i uzeo ga zapitkivati o Rohancima i njihovim mišljenjima, i o stavovima kraljeva sinovca Eomera.

- Denethor se okrenuo Gandalfu, raspitujući se o Rohancima i njihovim mišljenjima, i o stavovima kraljeva nećaka Eomera.


He had a small hauberk, its rings forged of steel, maybe, yet black as jet; and a high-crowned helm with small raven-wings on either side, set with a silver star in the centre of the circlet.
Imao je na sebi malu žičanu košulju kojoj su kolutići zacijelo bili izrađeni od čelika, a opet su bili crni kao ugljen; na glavi je nosio visoku kacigu s malim gavranovim krilima zadjenutim sa strane, i sa srebrnom zvijezdom usađenom u središte obruča oko glave.

Imao je na sebi malu žičanu košulju kojoj su prstenovi zacijelo bili izrađeni od čelika, a opet su bili crni kao ugljen; na glavi je nosio visoku kacigu s malim gavranovim krilima na obje strane, i sa srebrnom zvijezdom usađenom u središte obruča oko glave.It was the sunset-hour, but the great pall had now stretched far into the West, and only as it sank at last into the Sea did the Sun escape to send out a brief farewell gleam before the night, even as Frodo saw it at the Cross- roads touching the head of the fallen king.

Bilo je to u smiraj dana, ali se veliki pokrov i dalje protezao daleko na zapad, i tek kad je naposljetku utonuo u more, sunce je uspjelo uputiti kratku oproštajnu zraku prije noći, baš dok ga je Frodo gledao na raskrižju kako dodiruje glavu palog kralja.


Bilo je to u smiraj dana, ali se veliki pokrov i dalje protezao daleko na zapad, i tek kad je naposljetku utonulo u more, sunce je uspjelo uputiti kratku oproštajnu zraku prije noći, baš dok ga je Frodo gledao na raskrižju kako dodiruje glavu palog kralja.But what is the good of such honour? Indeed, what is the good even of food and drink under this creeping shadow?

Ali kakva je fajda od te časti? Ma kakva je zapravo fajda čak i od jela i pila pod ovom gmizavom Sjenom?

Ali kakva je korist od te časti? Ma kakva je zapravo korist čak i od hrane i pića pod ovom gmizavom Sjenom?Pippin cowered down with his hands pressed to his ears; but Beregond, who had been looking out from the battlement as he spoke of Faramir, remained there, stiffened, staring out with starting eyes.
Pippin je čučnuo i začepio rukama uši, ali Beregond, koji je motrio s kruništa dok je govorio o Faramiru, ostao je na mjestu žmirkajući razrogačenim očima.
Pippin je čučnuo i začepio rukama uši, ali Beregond, koji je motrio s kruništa dok je govorio o Faramiru, ostao je na mjestu zureći razrogačenim očima.
And Faramir, catching his strange voice among the clamour of the men of the City, turned and looked down at him, and was amased.

Faramir je pak razaznao njegov glas usred vike stanovnika grada, pa se okrene i pogleda ga iznenađeno.

Faramir je razaznao njegov čudan glas usred vike stanovnika grada, pa se okrene i pogleda ga iznenađeno.


He would have kept it for his own, and when he returned you would not have known your son.
Zadržao bi je za sebe, ali kad bi vam se sin vratio, ne biste ga prepoznali.
Zadržao bi je za sebe, i kad bi vam se sin vratio, ne biste ga prepoznali.


Your father loves you, Faramir, and will remember it ere the end.
Otac, Faramire, voli tebe, i sjetit će se još toga prije kraja.
Tvoj otac te voli, Faramire, i sjetit će se toga prije kraja.


Faramir was retreating to the wall of the Pelennor, rallying his men to the Causeway Forts; but he was ten times outnumbered.

Faramir se povlačio prema zidinama Pelennora i okupljao svoje bojovnike oko utvrda na nasipu; ali brojčano je bio deset puta slabiji od neprijatelja.

Faramir se povlačio prema zidinama Pelennora i okupljao svoje ljude oko dvije utvrde nad cestom; ali brojčano je bio deset puta slabiji od neprijatelja.The watchmen cried aloud, and all men in the City stood to arms.
Stražari se razvikali i svi su se stanovnici grada latili oružja.
Stražari povikaše i svi se stanovnici grada late oružja.Yet he is resolved to stay with the rearguard, lest the retreat over pelennor become a rout.
Međutim, odlučio je ostati sa zalaznicom kako bi spriječio da se povlačenje preko Pelennora pretvori u bezglavo bježanje.
Međutim, odlučio je ostati sa zaštitnicom kako bi spriječio da se povlačenje preko Pelennora pretvori u bezglavo bježanje.


Out of the gloom behind a small company of horsemen galloped, all that was left of the rearguard.
Iz tame je uzagrepce dojahala mala skupina konjanika, sve što je ostalo od zalaznice.
Iz tame je galopom dojahala mala skupina konjanika, sve što je ostalo od zaštitnice.The lines of fire became flowing torrents, file upon file of Orcs bearing flames, and wild Southron men with red banners, shouting with harsh tongues, surging up, overtaking the retreat.

Nizovi vatara pretvorili su se u tekuće bujice, red za redom orka nosili su plamenove, i divlji Južnjaci, sa crvenim barjacima, kričali su na svom kreštavom jeziku i nagrnuli sustižući zalaznicu.

Nizovi vatri pretvorili su se u tekuće bujice, red za redom orka nosili su plamenove, i divlji Južnjaci, sa crvenim barjacima, vikali su na svom grubom jeziku i nagrnuli dostižući zaštitnicu.


And as each lenght of trench was completed, they could see great wains approaching; and soon yet more companies of the enemy were swiftly setting up, each behind the cover of the trench, great engines for the casting of missiles.

Kad god bi koji rov bio dovršen u svoj svojoj dužini, vidjeli su kako se približavaju golema kola i kako se nove neprijateljske čete hitro raspoređuju u rovovskom zaklonu i postavljaju velike katapulte.

Kad god bi koji rov bio dovršen u svoj svojoj dužini, vidjeli su kako se približavaju golema kola i kako nove neprijateljske čete hitro, svakog u zaklonu iza rova, postavljaju velike katapulte.


For the main wall of the City was of great height and marvellous thickness, built ere the power and craft of Numenor wanned in exile; and its outward face was like to the Tower of Orthanc, hard and dark and smooth, unconquerable by steel or fire, unbreakable except by some convulsion that would rend the very earth on which it stood.

Jer glavni gradski bedem bio je vrlo visok i neobično debeo, izgrađen prije nego što su numenorejska moć moć i vještina bile presahle u progonstvu, i vanjska mu je strana bila nalik na kulu Orthanc, tvrda, tamna i glatka, neosvojiva ni čelikom ni vatrom, neslomljiva osim možda potresom koji bi rascijepio samo zemlju na kojoj stoji.

Jer glavni gradski bedem bio je vrlo visok i neobično čvrst, izgrađen prije nego što su numenorejska moć i vještina bile presahle u progonstvu, i vanjska mu je strana bila nalik na kulu Orthanc, tvrda, tamna i glatka, osvojiva ni čelikom ni vatrom, neslomljiva osim možda potresom koji bi rascijepio samo zemlju na kojoj stoji.
He has a weapon that has brought low many strong places since the world began. Hunger.
Ima on oružje kojim je srušio mnoga utvrđena mjesta otkako je svijeta i vijeka. Glad.
Ima on oružje koje je srušilo mnoga utvrđena mjesta otkako je svijeta i vijeka. Glad.
A power and mind of malice guided it.
Vodili su ga zla moć i zloduh.
Vodili su ga zla moć i um pun zlobe.

Curses they heeded not, nor understood the tongues of western men, crying with harsh voices like beasts and carrion-birds.

Ovi se nisu obazirali na kletve niti su razumjeli jezike zapadnjaka koji su vikali kreštavim glasovima poput zvijeri i ptica strvinarki.

Ovi se nisu obazirali na kletve, niti su razumjeli jezike zapadnjaka, i vikali su kreštavim glasovima poput zvijeri i ptica stvinarki.
It was his duty to wait upon the Lord, and wait he did, forgotten it seemed, standing by the door of the unlit chamber, mastering his own fears as best he could.

Dužnost mu je bila da poslužuje gospodara, i posluživao ga je, posve zaboravljen, reklo bi se, stojeći pokraj vrata neosvijetljene sobe, svladavajući tjeskobu kako je najbolje znao i umio.

Dužnost mu je bila da poslužuje gospodara, i čekao je naredbe, reklo bi se posve zaboravljen, stojeći pokraj vrata neosvijetljene sobe, svladavajući tjeskobu kako je znao i umio.

Grief maybe had wrought it, and remorse. He saw tears on that once tearless face, more unbearable than wrath.
Opazio je suze na onom nekad neustrašivom lice, što je bilo teže podnijeti nego srdžbu.
Tuga mu je možda to učinila, i kajanje. Opazio je suze na tom nekad neustrašivom licu, što je bilo teže podnijeti nego srdžbu.
Tirelessly he strode from Citadel to Gate, from north to south about the wall;
Neumorno je trčkarao od citadele do Gradskih vrata, sa sjevera na jug po zidinama;
Neumorno je koračao od citadele do Gradskih vrata, sa sjevera na jug po zidinama;


And than one would sing amid the gloom some staves of the Lay of Nimrodel, or other songs of the Vale of Anduin out of vanished years.
Tad bi usred pomrčine netko otpjevao nekoliko stihova balade o Nimrodelu ili neke druge pjesme iz doline Anduin, iz davno minulog doba.

Tad bi usred pomrčine netko otpjevao nekoliko stihova balade o Nimrodel ili neke druge pjesme iz doline Anduin, iz davno minulog doba.

Fires now raged unchecked in in the first circle of the City, and the garrison upon the outer wall was already in many places cut off from retreat.
Vatra je neobuzdano harala u prvom krugu grada, a posada na vanjskom bedemu bila je već na više mjesta odsječena od zalaznice.Softly they paced the great courtyard, and at word from Denethor halted beside the Withered Tree. All was silent, save for the rumour of war in the City down below, and they heard the water dripping sadly from the dead branches into the dark pool.
Polagano su prešli preko velikog dvorišta i, na Denethorovu riječ, zastali uz suho stablo. Sve bijaše tiho osim ratne gungule dolje u gradu. Čuli su kako se voda tužno cijedi sa suhog granja u tamni bazen.

drvo wacko.gif
gungula silly.gif
cijedi ---> kaplje

"By your leave, Lord!" said Pippin and turned and fled in terror from the deathly house.
"Oprostite, Gospodaru!" reče Pippin, okrene se i pobjegne prestravljen iz te kuće smrti.
"S vašim dopuštenjem, gospodaru!" reče Pippin, okrene se i pobjegne prestravljen iz te kuće smrti.

There came great beasts, like moving houses in the red and fitful light, the mumakil of the Harad dragging through the lanes amid the fires huge towers and engines.
Pojavile su se nekakve velike zvijeri, nalik na pokretne kuće, pri crvenom i treperavom svjetlu, mumakili iz Harada, vukući kroz prolaze između vatara goleme kule i naprave.
Pojavile su se velike zvijeri, nalik na pokretne kuće, pri crvenom i treperavom svjetlu, mumakili iz Harada, vukući kroz prolaze između vatara goleme kule i naprave.
But about the Gate resistance still was stout, and there the knights of Dol Amroth and the hardiest of the garrison stood at bay.
Ali otpor je pred Gradskim vratima bio još jak, a najviše su ga pružali vitezovi Dol Amrotha i najsrčaniji članovi gradske posade.
Ali otpor je oko Gradskih vrata bio još jak, a najviše su ga pružali vitezovi Dol Amrotha i najsrčaniji članovi gradske posade.


For a moment all was still. The drums rolled and rattled.
Načas je sve utihnulo. Bubnjevi su bubnjali i treštali.
Načas je sve zastalo.

Edited by Ellin - May 12 2008, 09:02 PM
 
   Top
Valarauco ramainen
Posted: Apr 16 2005, 04:04 PM 263033


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03by val, svibanj 2008.


V. Rohanci jašu

„I am not a tree-root, Sir“, he said, „nor a bag, but a bruised hobbit.
„Nisam ja nikakvo korijenje, gospodine“, reče mu Merry. „a nisam ni torba, nego izgubljen hobit.“

„Nisam ja nikakvo korijenje, gospodine“, reče mu Merry, „a nisam ni torba, nego natučen hobit.“Even now on of their headman is being taken to the king. Yonder go the lights.
Upravo sad jednog od njihovih poglavica vode kralju. Vidite tamo ona svjetla!

Upravo sad jednog od njihovih poglavica vode kralju. Tamo idu ona svjetla.
Presently he came to an open space where a small tent had been set up for the king under a great tree.
Uskoro je došao do čistine na kojoj bijaše razapet mali šator za kralja.

Uskoro je došao do čistine na kojoj ispod velikog drveta bijaše razapet mali šator za kralja.


„What is the hour now?“
„Who knows?“ said Theoden. „All is night now.“
„It is all dark, but it is not all night,“ said Ghan. „When Sun comes we feel her, even when she is hidden. Already she climbs over East-mountains. It is the opening of day in the sky-fields.

„Koliko je sad sati?“
„Tko zna?“, otpovrne Theoden. „Gluho doba noći.“
„Mrkli je mrak, al nije gluho doba noći“, ustvrdi Ghan. „Kad sunce izađe, mi ga osjetimo, čak i ako je skriveno. Već se penje iza Istočnog gorja. Na nebeskim je poljima osvit dana.“

„Koliko je sad sati?“
„Tko zna?“, otpovrne Theoden. „Sada je sve noć.“
„Mrkli je mrak, al nije sve noć“, ustvrdi Ghan. „Kad sunce izađe, mi ga osjetimo, čak i ako je skriveno. Već se penje iza Istočnog gorja. Na nebeskim je poljima osvit dana.“
The captains came; and then out of the trees crept warily other pukel-shapes so like old Ghan that Merry could hardly tell them apart.
Pristigli su zapovjednici a onda su se između drveća oprezno došuljali stvorovi nalik na puke-ljude, baš poput staroga Ghana, tako da ih je Merry jedva lučio jednog od drugog.

Pristigli su zapovjednici a onda su se između drveća oprezno došuljali stvorovi nalik na pukel-ljude, baš poput staroga Ghana, tako da ih je Merry jedva razlikovao.


„But none to see between here and Stone-folk's new walls. Many busy there.
„Al ništa se od njih ne vidi odavle pa sve do novih zidina kamen-naroda. Tamo imaju pune ruke.

„"Al nikog za vidit odavle pa sve do novih zidina kamen-naroda. Tamo rade mnogi."

When we come to the road it will veer south, and there will lie before us still seven leagues ere we reach the wall of the townlands.
Kada dođemo do ceste, ona će skrenuti na jug i još će svega dvadesetak milja biti pred nama do vanjskih zidina grada.

Kada dođemo do ceste, ona će skrenuti na jug i još će ipak dvadesetak milja biti pred nama do Rammas Echora.Out-riders had come back who had ventured forward almost to the wall.
Vratili su se jahači iz prethodnice koji su bili doprli gotovo do samih zidina, i obratili se kralju.

Vratili su se jahači iz prethodnice koji su bili doprli gotovo do samog Rammas Echora, i obratili se kralju.
„Eomer, my son! You lead the first eored,“ said Theoden; „and it shall go behind the king's banner in the centre.
„Eomere, sinko moj! Povedi prvi eored“, nastavi Theoden, „s kraljevim stijegom u sredini!

„Eomere, sinko moj! Povedi prvi eored“, nastavi Theoden, „ići će iza kraljevog stijega, u sredini!
Merry was riding behind Dermhelm, clutching with the left hand while with the other he tried to loosen his sword in its sheath.
Merry je sjedio na konju za Dernhelmom grčevito se držeći lijevom rukom dok je desnom pokušavao izvući mač iz toka.

Merry je sjedio na konju za Dernhelmom grčevito se držeći lijevom rukom dok je desnom pokušavao olabaviti mač u koricama.
It was no more than a league to where the outer walls had stood.
Nisu bili više od tri milje od vanjskih zidina.

Nisu bili više od tri milje od Rammas Echora.Far away, maybe ten miles or more, there was a great burning, but between it and the Riders lines of fire blast in a vast crescent, at nearest point less then a league distant.
Daleko sprijeda, možda deset milja, pa i više, bjesnio je veliki požar, ali između njega i jahača plamtjele su linije vatre u velikom polukrugu, koji na najbližem mjestu niji bio širi od tri milje.

Daleko sprijeda, možda deset milja, pa i više, bjesnio je veliki požar, ali između njega i jahača plamtjele su linije vatre u velikom polukrugu, koji je na najbližem mjestu bio manje od tri milje udaljen od njih.


After a while the king led his men away somewhat eastward, to come between the fires of the siege and the outer fields.
Nakon nekog vremena kralj povede svoje ljude nešto dalje na istok ne bi li se našao između zapaljenog grada i vanjskih polja.

Nakon nekog vremena kralj povede svoje ljude nešto dalje na istok ne bi li se našao između opsadnih vatri i vanjskih polja.For a searing second it stood dazzling far off in black and white, its topmost tower like a glittering needle; and then as the darkness closed again there came rolling over the fields a great boom.
Časak je grad lebdio u daljini užaren i sjajan, crn i bijel, najviša mu je kula blistala kao igla, a onda, kad je mrak ponovo zavladao, zatutnjala je u polju silna grmljavina.

Časak je grad treperio u daljini užaren i sjajan, crn i bijel, najviša mu je kula blistala kao igla, a onda, kad je mrak ponovo zavladao, zatutnjala je u polju silna grmljavina.
VI. Bitka na pelennorskim poljima


: victory was slipping from his grasp even as he streched out his hand to seize it. But his arm was long.
:pobjeda mu je izmicala iz ruku baš kad je pružio ruku da je dohvati. Ali on je imao duge ruke.

:pobjeda mu je klizila iz stiska baš kada je posegnuo da je dohvati. Ali njegova ruka bijaše duga.Then he was filled with a red wrath and shouted aloud, and displaying his standard, black serpent upon scarlet, he came against the white horse and the green wuth great press of men; and the drawing of the scimitars of the Southrons was like a glitter of stars.
Tad mu padne mrak na oči i on zaurla iz sveg glasa, pa razvije svoj stijeg, crnu guju na skrletu, i jurne s velikom skupinom konjanika na bijeloga konja na zelenu polju, a kad su Južnjaci isukali svoje krivošije, reklo bi se da su zvijezde zasjale.

Tad ga obuzme crveni bijes i on zaurla iz sveg glasa, pa razvije svoj stijeg, crnu guju na skrletu, i jurne s velikom skupinom konjanika na bijeloga konja na zelenu polju, a kad su Južnjaci isukali svoje krivošije, reklo bi se da su zvijezde zasjale.


crveni bijes mozda i zvuci malo profano, ali treba ostati bas rijec CRVENI, zbog kontrasta sa sljedecim primjerom koji ide odmah iza ovoga... bijeli bijes sjevernjaka tongue.gif detalji veliki.gif

But the white fury of the Northmen burned the hotter, and more skilled was their knighthood with long spears and bitter.
Ali bijela pomama Sjevernjaka bila je žešća, a njihovi su vitezovi bili vičniji dugim i opakim kopljima.


„To me! To me!“, cried Theoden. „Up Eorlingas! Fear no darkness!“
„Amo! Amo!“ vikne Theoden. „Ustajte, Eorlinzi!“

„Amo! Amo!“ vikne Theoden. „Ustajte, Eorlinzi! Ne bojte se nikakve tame!“
Merry crawled on all fours like a dazed beast, and such a horror was on him that he was blind and sick.
Merry je bauljao poput omamljene životinje, a od užasa ga je spopala muka i obnevidio je.

Merry je puzao na sve četiri poput omamljene životinje, a od tolikog užasa ga je spopala muka i obnevidio je.
It seemed that Dernhelm laughed, and the clear voice was like the ring of steel.
Učini mu se da se Dernhelm smije, a smijeh mu je zvonio kao čelični prsten.

Učini mu se da se Dernhelm smije, i taj čisti glas je zvučao kao zvonjava čelika.

ring je ovdje zvoniti, a ne prsten roflmao.gifThe winged creature screamed at her, but the Ringwraight made no answer, and was silent as if in sudden doubt.
Krilata neman obrecne se na nju, ali Prstenova sablast ništa ne odgovori, umuknula je kao da ju je iznenada spopala sumnja.

Krilata neman zakriči na nju, ali Prstenova sablast ništa ne odgovori, umuknula je kao da ju je iznenada spopala sumnja.

-mogao je napisat i da ju je mrko pogledala roflmao.gifBut suddenly he too stumbled forward with a cry of bitter pain, and his stroke went wide, driving into the ground.
Ali odjednom i on posrne jaučući od žestoke boli, promaši je i zabije buzdovan u zemlju.

Ali odjednom i on posrne zaurlavši od žestoke boli, promaši je i zabije buzdovan u zemlju.

- jaucuci je opetovana radnja koja asocira na cvilkanje jao jao jao jao tongue.gif
For Eomer was now scarcely a mile from harlond, and a great press of his first foes was between him and the haven there, while new foes came swirling behind, cutting him off from the Prince.
Jer Eomer je bio cijelu milju daleko od Harlonda, a velika masa njegovih neprijatelja bila je između njega i tamošnje luke dok su novi dušmani pritjecali poput vihora odostraga odsijecajući ga od kneza.

Jer Eomer je bio jedva milju daleko od Harlonda, a velika masa njegovih neprijatelja bila je između njega i tamošnje luke dok su novi dušmani pritjecali poput vihora odostraga odsijecajući ga od kneza.

cijelu milju daleko i jedva milju daleko– velika razlika u znacenju tongue.gif
VII. Denethorova lomačaGandalf stirred up and spoke to Shadowfax, and was about to ride through the Gate.
U taj mah pomakne se i Gandalf, reče nešto Shadowfaxu i htjede ući na Gradska vrata.

U taj mah pomakne se i Gandalf, reče nešto Shadowfaxu i htjede izići na Gradska vrata.
But Gandalf sprang up the steps, and the men fell back from him and covered their eyes; for his coming was like the incoming of a white light into a dark place, and he came with great anger.
Ali Gandalf jurne uza stube i ljudi ustuknu pred njim pokrivši oči rukama, jer se pojavio kao bijelo svjetlo na mračnom mjestu, ljut kao ris.

Ali Gandalf jurne uza stube i ljudi ustuknu pred njim pokrivši oči rukama, jer njegov dolazak je bio kao prodiranje bijele svjetlosti u tamno mjesto, i vođen velikim bijesom.He stood up tall and proud again, and stepping swiftly back to the table he lifted from it the pillow on which his head had lain.
Opet je stajao onako visok i ponosit, pa se brže- bolje vrati do stola i uzme s njega jastuk na kojem je počivala Faramirova glava.

Uspravio se, opet visok i ponosit, te brzo korakne do stola i uzme s njega jastuk na kojem mu je počivala glava.
And as he held it up, it seemed to those that looked on that the globe began to glow with an inner flame, so that the lean face of the Lord was lit as with a red fire, and it seemed cut out of hard stone, sharp with black shadows, noble, proud, and terrible.
Kad ga podigne uvis, svima se učini da je u kugli planuo plamen, tako te bi se reklo da je poglavaru lice obasjano crvenim ognjem, da je isklesano od tvrda kamena i oštro ocrtano crnim sjenama, plemenito, uznosito i strašno.

Kad ga je podigao uvis, svima se učini da kugla isijava unutrašnji plamen, kao da je poglavarovo mršavo lice obasjano crvenim ognjem, kao isklesano od tvrda kamena i oštro ocrtano crnim sjenama, plemenito, uznosito i strašno.(It is time for all to depart who would not be slaves.)
„Such councels will make the Enemy's victory certain indeed,“ said Gandalf.
„Takve misli idu svakako na ruku Neprijatelju“, napomene Gandalf.

„Takvi savjeti će Neprijateljevu pobjedu doista učiniti sigurnom“, napomene Gandalf.In the days of his wisdom Denethor would not presume to use it to challenge Sauron, knowing the limits of his own strenght. But his wisdom failed; and I fear that as the peril of his realm grew he looked in the Stone and was deceived: far too often, I guess, since Boromir departed.

Dok je još bio pametan, Denethor se nije usuđivao poslužiti njime niti izazivati Saurona, jer je poznavao granice svoje snage. Ali pamet ga je izdala, i bojim se da je, kad je porasla opasnost za njegovo kraljevstvo, zavirio u kamen i prevario se: rekao bih da je višeput tako učinio otkako je Boromir otišao na put.


U danima svoje mudrosti Denethor se nije usuđivao poslužiti njime niti izazivati Saurona, jer je poznavao granice vlastite snage. Ali mudrost ga je izdala, i bojim se da je, kad je porasla opasnost za njegovo kraljevstvo, pogledao u kamen i bio prevaren: rekao bih da je višeput tako učinio otkako je Boromir otišao na put.
VIII. Kuće izlječenja


So Theoden an Eowyn came to he City of Gondor, and all who saw them bared their heads and bowed
Tako su Theoden i Eowyn ušli u grad Gondor, a svi koji su ih vidjeli skinuli su pokrivala s glave i poklonili im se.

Tako su Theoden i Eowyn ušli u Minas Tirith, a svi koji su ih vidjeli skinuli su pokrivala s glave i poklonili im se.„Well, Merry! Thank goodness I have found you!“
„Hej, Merry! Kakva sreća što te opet vidim!“

„Hej, Merry! Kakva sreća što sam te našao!“
It's all going dark again, and my arm is so cold.
Opet se smrkava a zebe me ruka.

Sve opet postaje tamno, a moja ruka je tako hladna.But soon they began to fall down into the darkness, and as the sun turned west a grey shadow crept over their faces.
Ali bolesnici bi domalo opet zapali u tamu, a kad bi se sunce klonilo zapadu, na lica bi im pala siva sjena.

Ali bolesnici su domalo opet zapali u tamu, i kako se sunce primicalo zapadu, siva sjena je padala preko njihovih lica.

Gandalf went from one to another full of care, and he was told all the watchers could hear.
Gandalf je išao od jednog do drugog pun skrbi, a vidari su ga izvještavali o svemu što su čuli od bolesnika.

Gandalf je išao od jednog do drugog pun brige, a vidari su ga izvještavali o svemu što su čuli od bolesnika.

„All I hope is that those murdering devils do not come to this House and trouble the sick.“
Samo se nadam da te kletve ubojice neće doći u ovu kuću uznemiravati bolesnike.
Samo se nadam da te klete ubojice neće doći u ovu kuću uznemiravati bolesnike.
... and already the fire in the sky was burning out, and the smouldering hills were fading, while ash-grey evening crept over the fields.
Vatra se na nebu već gasila, i brda su sve manje tinjala, a na poljima se hvatao pepeljastosivi mračak.

... i već se vatra na nebu gasila i tinjajuca brda su blijedila dok je pepeljastosiva vecer gmizala preko polja.
; and twelve torches stood about it, and twelve guards, knights both of Rohan and Gondor.
Oko odra bilo je upaljeno dvanaest svijeća i stajalo dvanaest stražara vitezova iz Rohana i Gondora.

Oko odra bilo je upaljeno dvanaest baklji i stajalo dvanaest stražara vitezova iz Rohana i Gondora.„She lies within and is not dead, but is near death.
„I ona leži tu unutra i nije mrtva, ali joj je duša u nosu.“


„I ona leži tu unutra i nije mrtva, ali blizu je smrti.“
For it is only in the coming of Aragorn that any hope remains for the sick that lie in the House. Thus spake Ioreth, wise-woman of Gondor: The hands of the king are the hands of a healer, and so shall the rightful king be known.“
Jer samo u Aragornovom dolasku leži nada bolesnika u ovoj kući: Ruke se kraljevske ruke iscjeliteljske i po tome će se prepozati zakoniti kralj.“

Jer samo u Aragornovom dolasku leži nada bolesnika u ovoj kući. Ovako je govorila Ioreth, mudra žena gondorska: Ruke se kraljevske ruke iscjeliteljske i po tome će se prepozati zakoniti kralj.“: and he lifted from his breast the green stone that lay there. „But Strider shall be the name of my house, if that be ever established. in the high tongue it will not sound so ill, and Telcontar I will be and all heirs of my body.“
: tu skine s prsa zeleni dragulj i proslijedi: “Ali Strider će biti ime moje kraljevske kuće, ako je ikada bude. Na plemenitom jeziku to ipak neće zvučati tako loše, a ja ću osobno biti Telcontar, kao i svi nasljednici moga tijela.“

: tu odigne s prsa zeleni dragulj i proslijedi: “Ali Strider će biti ime moje kraljevske kuće, ako je ikada bude. Na plemenitom jeziku to ipak neće zvučati tako loše, i ja ću osobno biti Telcontar, kao i svi nasljednici moga tijela.“

„And if not,“ said Gandalf, „I will ride to Lossarnach with Ioreth behind me, and she shall take me to the woods, but not to her sisters.
„A ako ga nema, onda ću ja skoknuti do Lossarnacha s Ioreth na konju za sobom, pa će me ona odvesti u šumu, ali ne do svojih sestara.

„A ako ga nema, onda ću ja odjahati do Lossarnacha s Ioreth na konju iza sebe, pa će me ona odvesti u šumu, ali ne do svojih sestara.

„Your pardon, lord!“ said the man. „I see you are a lore-master, not merely a captain of war.
„Oprostite, gospodaru!“ uzvikne čovjek. „Vidim ja da ste vi znanstvenik, a ne samo vojskovođa.“

„Oprostite, gospodaru!“ uzvikne čovjek. „Vidim da ste i učeni, a ne samo vojskovođa.“
For Aragorn's face grew grey with weariness;
Jer Aragornu je lice posivjelo od muke.

Jer Aragornu je lice posivjelo od iscrpljenosti.„It reminds me of the roses of Imloth Melui when I was a lass, and no king could ask for better.“
„Podsjeća me na ruže u Imloth Meluiu kad sam bila djevojka koja bi i za kralja bila dobra.

„Podsjeća me na ruže u Imloth Meluiu kad sam bila djevojka, i nikakav kralj ne bi mogao tražiti bolje.“
Almost the last thing he ever said. I shan't ever be able to smoke again without thinking of him, and that day, Pippin, when he rode up to Isengard and was so polite.“

„To je bilo posljednje što mi je rekao. Nikad više ne bih mogao pušiti a da ne pomislim na njega, i na onaj dan, pippine, kad je jahao s nama u Isengard i bio onako ljubazan.“


„Skoro zadnja stvar koju je uopće rekao. Nikad više ne bih mogao pušiti a da ne pomislim na njega, i na onaj dan, Pippine, kad je dojahao u Isengard i bio onako ljubazan.“
We Tooks and Brandybucks, we can't live long on the heights.“
Mi Tookovi i Brandybuckovi ne možemo zbilja dugo živjeti među veličinama.“

Mi Tookovi i Brandybuckovi ne možemo zbilja dugo živjeti među visovima.“
IX. Posljednje vijećanje

„The Sun may shine here“, said Gimli,“ but there are memories of that road that I do not wish to recall out of the darkness.
„Lako je ovdje suncu sijati“, reče Gimli, „ali ima nekih događaja s tog puta koje ne bih volio prizivati iz tame.


„Sunce možda i sija ovdje“, reče Gimli, „ali ima nekih događaja s tog puta koje ne bih volio prizivati iz tame.
If he regains it, your valour is vain, and his victory will be swift and complete: so complete that none can foresee the end of it while this world lasts.
Ako ga se on domogne, sva vam je hrabrost uzaludna, i njegova će pobjeda biti brza i konačna: toliko konačna da nitko ne može predvidjeti neki drugi kraj dok je svijeta i vijeka.

Ako ga se on domogne, sva vam je hrabrost uzaludna, i njegova će pobjeda biti brza i konačna: toliko konačna da nitko ne može predvidjeti njen kraj dok je svijeta i vijeka.Too seldom has he been challenged since he returned to his Tower.
Otkako se vratio u svoju kulu, previše je rijetko nailazio na otpor.

Otkako se vratio u svoju kulu, previše je rijetko bio izazivan.„We must walk open-eyed into that trap, with courage, but small hope for ourselves. For, my lords, it may well prove that we ourselves shall perish utterly in a black battle far from the living lands; so that even if Barad – dur be thrown down, we shall not live to see a new age.
„Moramo otvorenih očiju upasti u tu klopku, hrabro ali bez mnogo nade za sebe, jer, gospodo, može se lako dogoditi da ćemo sami dokraja propasti u mračnoj bici daleko od živih zemalja; pa ako i srušimo Barad – dur, nećemo doživjeti novo doba.

„Moramo otvorenih očiju upasti u tu klopku, hrabro ali bez mnogo nade za sebe, jer, gospodo, može se lako dogoditi da ćemo sami dokraja propasti u mračnoj bici daleko od živih zemalja; pa ako Barad – dur i bude srušen, nećemo doživjeti novo doba.

oni ga nece srušiti ni u kojem slucaju„All are weary, and very many have wounds light or grievous“, said Eomer. „and we have suffered much loss of our horses, and that is ill to bear.“
„Svi su umorni i mnogi su i ranjeni, lakše ili teže,“ otpovrne Eomer, „a izgubili smo i mnogo konja, sve je to teško podnijeti.“

„Svi su umorni i mnogi su i ranjeni, lakše ili teže,“ otpovrne Eomer, „a izgubili smo i mnogo konja, i to je teško podnijeti.“

eomer govori samo o konjima u zadnjem dijelu
X. Otvaraju se Crne Dveri


And long after they had passed away out of sight down the great road to the Causeway, Merry stood there.
Još dugo pošto su mu se izgubili iz očiju niz veliku cestu što je vodila do nasipa, Merry je ostao stajati na istom mjestu.

nadjite mi Causeway opet, izgubio sam ga doh.gif ne forts, samo causeway... ali tolkienovski pojam, ako ga ima yes.gifAnd now they have the Lord Elfstone, and Beregond of the Guard too.“
Sad je s njima i gospodin Vilin – kamen, i Beregond iz straže na kuli.“

Sad je s njima i gospodar Vilin – kamen, i Beregond iz straže na kuli.“Ever and anon Gandalf let blow the trumpets, and the heralds would cry:
Ovda-onda Gandalf bi zapovjedio da trublje zatrube i da glasnici obznane:

Svako malo Gandalf bi zapovjedio da trublje zatrube i da glasnici obznane:But the Captains of the West were well warned by their scouts, skilled men from Henneth Annun led by Mablung; and so the ambush was itself trapped.
Ali zapovjednike zapadnjačke vojske na vrijeme su upozorili na opasnost njihovi izvidnici, iskusni bojovnici iz Henneth Annuna predvođeni Hamlungom; tako su se oni koji su postavili zasjedu našli sami u klopci.


Ali zapovjednike zapadnjačke vojske na vrijeme su upozorili na opasnost njihovi izvidnici, iskusni bojovnici iz Henneth Annuna predvođeni Mablungom; tako su se oni koji su postavili zasjedu našli sami u klopci.And from that evening onward the Nazgul came and followed every move of the army.
Od te su večeri nazguli budno pratili svaki pokret vojske.

Nakon te večeri došli su nazguli, i budno pratili svaki pokret vojske.


; but south and now near loomed the great rampart of Cirith Gorgor, and the Black Gate amidmost, and the two Towers of the Teeth tall and dark upon either side.
:ali na jugu i nedaleko od njih dizao se veleban bedem Cirith Gorgora, a usred njega Crna vrata i dvije nazubljene kule, visoke i tamne, svaka sa svoje strane.

:ali na jugu i nedaleko od njih dizao se veleban bedem Cirith Gorgora, a usred njega Crna vrata i dvije kule, visoki i tamni Očnjaci Mordora, svaka sa svoje strane.
Before them towards Mordor lay like a moat a great mire of reeking mud and foul smelling pools.
Pred Mordorom je bila, poput opkopa, golema baruština puna blata što se pušilo, i smrdljive kaljuge.

Pred njima, prema Mordoru, poput opkopa je ležala golema baruština puna blata što se pušilo, i smrdljive kaljuge.
So it was that, even as the Captains were about to turn away, the silence was broken suddenly.
I tako se slučilo, baš kad su se zapovjednici htjeli okrenuti na drugu stranu, da je muk iznenada prekinut.

I tada se dogodi, baš kad su se zapovjednici htjeli okrenuti na drugu stranu, da je muk iznenada prekinut.
And thereupon the door of the Black Gate was thrown open with great clang, and out of it there came an embassy from the Dark Tower.
Nato se uz silan tresak širom otvore srednja vrata na Crnim vratima i na njih izađe izaslanstvo Crne kule.

Nato se uz silan tresak širom otvore vrata na Crnim vratima i na njih izađe izaslanstvo Crne kule.
I have tokens that I was bidden to show to thee – to thee in especial, if thou shouldst dare to come.
Imam ja ovdje dokaze koje ti moram pokazati – upravo tebi kad si se usudio ovdje pojaviti.

Imam ovdje dokaze koje ti moram pokazati – upravo tebi ako se usudiš doći.
„Dwarf-coat, elf-cloak, blade of the downfallen West, and spy from the little rat-land of the Shire – nay, do not start! We know it well – here are the marks of a conspiracy.
„Patuljačka pancirna košulja, mač s propalog Zapada i uhoda iz male štakorske zemlje Shirea... ma nemojte opet počinjati! Mi dobro znamo... da su ovo dokazi urote.

„Patuljačka pancirna košulja, vilenjački ogrtač, mač s propalog Zapada i uhoda iz male štakorske zemlje Shirea... ma nemojte opet počinjati! Mi dobro znamo... da su ovo znakovi urote.And now he shall endure the slow torment of years, as long and slow as our arts in the Great Tower can contrive, and never be released, unless maybe when he is changed and broken, so that he may come to you, and you shall see what you have done. This shall surely be unless you accept my Lord's terms.“
A sad će biti podvrgnut godinama sporog mučenja, dugog i sporog kako znaju mučiti samo naši stručnjaci u Velikoj kuli, i nikad neće izaći na slobodu, osim možda ako se ne promijeni i popusti, pa će vam se vratiti i onda ćete tek vidjeti što ste učinili. Tako će zacijelo biti... osim ako ne prihvatite uvjete moga gospodara.“

A sad će biti podvrgnut godinama sporog mučenja, dugog i sporog kako znaju mučiti samo naši stručnjaci u Velikoj kuli, i nikad neće izaći na slobodu, osim možda kad bude promijenjen i slomljen, pa će vam se vratiti i onda ćete vidjeti što ste učinili. Tako će sigurno biti... osim ako ne prihvatite uvjete moga gospodara.“

They did not doubt that he would accept.
Nitko nije dvojio da on neće prihvatiti ponuđene uvjete.

Nitko nije sumnjao da će prihvatiti ponuđene uvjete.

„This we will take!“
„Evo, ovo ćemo vam ipak uzeti!“

„No, ovo ćemo uzeti!“
Upon the hill he stood with Gandalf, and there fair i desperate was raised the banner of the Tree and Stars.
Stajao je s Gandalfom na brijegu na kojem bijaše istaknut stijeg sa stablom i zvijezdama.

Stajao je s Gandalfom na brijegu na kojem, plemenit i očajnički, bijaše istaknut stijeg sa stablom i zvijezdama.

Edited by Ellin - May 12 2008, 09:02 PM
 
   Top
Valarauco ramainen
Posted: Apr 16 2005, 04:05 PM 263035


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03by val, svibanj 2008.


6. knjiga veliki.gif

I. Kula Cirith Ungola

Sam roused himself painfully from the ground.
Sam se jedva pripodigne sa zemlje.

Sam se bolno pridigne sa zemlje.


Far within he could hear faintly the voices of orcs clamouring, but soon they stopped or passed out of hearing, and all was still
Iznutra je jedva čuo glasove orka kako viču, ali su skoro utihnuli ili otišli dalje tako da ih više nije čuo, i sve se stišalo.

Negdje daleko unutra mogao je čuti glasove orka kako viču, ali su skoro utihnuli ili otišli dalje tako da ih više nije čuo, i sve se stišalo.The vast vapours that arose in Mordor and went streaming westward passed low overhead, a great welter of cloud and smoke now lit again beneath with a sullen glow of red.
Silne isparine što su se dizale iz Mordora vukle su se nisko iznad njega na zapad kao veliki nalet oblaka i dima, obasjan sada ponovo odozdo sumornim crvenim žarom.


There was plainly some devilry going on.
Bilo je očito da je posrijedi neka čarolija.

Bilo je očito da se nešto gadno događa.
; and from it rose in huge columns a swirling smoke, dusty red at the roots, black above where it merged into a billowing canopy that roofed in all the accursed land.
Odatle su se dizali golemi stupovi uskovitlanog dima, zagasitocrvenog pri dnu a crnog pri vrhu, gdje se stapao u valovitu nebnicu što je natkrivala svu tu prokletu zemlju.

Odatle su se dizali golemi stupovi uskovitlanog dima, zagasitocrvenog pri dnu a crnog pri vrhu, gdje se stapao u valoviti svod koji je natkrivao svu tu prokletu zemlju.
But as with Narchost and Carchost, the Towers of Teeth, so here too vigilance had failed, and treachery had yielded up the Tower to the Lord of the Ringwriaghts, and now for long years it had been held by evil things.
Ali baš kao i u Narchostu i Carchostu, Zubatim kulama, tako je i ovdje budnost popustila, pa je izdajom kula prepuštena gospodaru Prstenovih sablasti i dugo već bila u rukama opakih stvorova.

Ali baš kao i u Narchostu i Carchostu, Očnjacima Mordora, tako je i ovdje budnost popustila, pa je izdajom kula prepuštena gospodaru Prstenovih sablasti i dugo već bila u rukama opakih stvorova.
He knew that he must go down to the gate and not linger any more.
Znao je da mora sići do ulaza i da ne smije više ni časa časiti.

Znao je da mora sići do ulaza i da ne smije više otezati.Sam was about half way down the path when out of the dark gateway into the red glow there came two orcs running.
Sam je bio negdje na polovici puta niz stazu kad pri crvenom svjetlu na mračna vrta istrče dva orka.

Sam je bio negdje na polovici puta niz stazu kad pri crvenom svjetlu na mračna vrata istrče dva orka.He looked about and then within the shadow of the gate he saw the Two Watchers.
Pogleda oko sebe, a onda u sjeni ulaza opazi dva stražara.

Pogleda oko sebe, a onda u sjeni ulaza opazi Dva Stražara.


Visible or invisible, none could pass unheeded. They would forbid his entry, or his escape.
Nitko nije mogao proći pokraj njih, ni vidljiv ni nevidljiv.

Nitko nije mogao proći pokraj njih neprimijećen, ni vidljiv ni nevidljiv. Oni su zabranjivali ulaz i sprječavali bijeg.A wide and echoing passage led back from the door towards the mountain-side. It was dimly lit with torches flaring in brackets on the walls but its distant end was lost in gloom.
Širok hodnik što je odzvanjao vodio je od vrata natrag do gorskog obronka. Bio je slabo osvijetljen bakljama što su plamtjele u držačima na zidu.


Širok prolaz što je odzvanjao vodio je od vrata do gorskog obronka. Bio je slabo osvijetljen bakljama što su plamtjele u držačima na zidu, i kraj mu se gubio u tami.
Never was any dog more heartened when its enemy turned tail than Sam at this unexpected flight. With a shout he gave chase.
Ovaj nenadani bijeg ohrabri Sama više nego što bi psa osokolio pogled na protivnika koji je podvio rep.

Ovaj nenadani bijeg ohrabri Sama više nego što bi psa osokolio pogled na protivnika koji je podvio rep. Sa krikom pojuri u potjeru.


He sprang to the fallen body, and stamped and trampled it in his fury, stooping now and again to stab and slash it with his knife.
Priskoči palom orku i počne ga udarati i gaziti u svojoj jarosti, saginjući se od vremena do vremena da ga još jednom ubode i parne bodežom.

Priskoči palom orku i počne ga udarati i gaziti u svojoj jarosti, saginjući se od vremena do vremena da ga još jednom ubode i zapara bodežom.
If Sam could have seen him and known the grief that his escape would bring, he might have quailed.
Da ga je Sam vidio i znao kakve će mu jade zadati taj njegov bijeg, možda bi bio klonuo duhom.

Da ga je Sam vidio i znao kakve će još jade zadati taj njegov bijeg, možda bi bio klonuo duhom.

„A dead end,“ muttered Sam. „and after all my climb! This can't be the top of the tower. But what can I do now?“
„Slijepo crijevo“, promrmlja Sam. „A koliko sam se samo penjao! Ovo ipak ne može biti vrh tornjića. Ali što sad mogu?“

„Slijepa ulica“, promrmlja Sam. „A koliko sam se samo penjao! Ovo ipak ne može biti vrh tornjića. Ali što sad mogu?“
It was quiet, horribly quiet.
Bilo je tiho, dozlaboga tiho.

Bilo je tiho, zastrašujuće tiho.


Sam had changed before his very eyes into an orc again, leering and pawing at his treasure, a foul little creature with greedy eyes and slobbering mouth
Sam se bio pretvorio, na njegove oči, opet u orka koji pohlepno gleda na svoje blago i grabi šapom za njim, onaj gnusni mali skot lakomih očiju i slinave gubice.

Sam se bio pretvorio, na njegove oči, opet u orka koji pohlepno gleda na njegovo blago i grabi šapom za njim, u gnusnog malog skota lakomih očiju i slinave gubice.


„O, Sam!“ cried Frodo. „What have I said? What have I done? Forgive me! After all you have done. It is the horrible power of the Ring. I wish it had never, never been found. But don't mind me, Sam. I must carry the burden to the end. It can't be altered. You can't come between me and this doom.“
„O Same!“, uzvikne Frodo. „Što sam to rekao? Što sam to učinio? Oprosti! I to nakon svega onoga što si uradio. To ti je ta užasna snaga ovog Prstena. Ali ne zamjeri mi, Same! Ja moram nositi ovo bremen do kraja. Nema druge. Ne smiješ se ispriječiti između mene i zle kobi.“

„O Same!“, uzvikne Frodo. „Što sam to rekao? Što sam to učinio? Oprosti! I to nakon svega onoga što si uradio. To je ta užasna snaga ovog Prstena. Volio bih da nikad, nikad nije pronađen. Ali ne zamjeri mi, Same! Ja moram nositi ovo breme do kraja. Nema druge. Ne možeš se ispriječiti između mene i zle kobi.“Up came Sam, puffing, having a great bundle on his head.
Sam se popne uz njih predišući i noseći velik zavežljaj na glavi, a onda ga uz tresak baci na pod.

Sam se popne uz njih otpuhujući i noseći velik zavežljaj na glavi, a onda ga uz tresak baci na pod.Over the tunic went a coat of stout ring-mail, short for a full-sized orc, too long for Frodo and heavy.
Preko bluze navuče žičanu košulju od čvrstih kolutića, prekratku za običnog orka ali predugu i pretešku za Froda.

Preko bluze navuče žičanu košulju od čvrstih prstenova, prekratku za običnog orka ali predugu i pretešku za Froda.„No, they eat and drink, Sam.
„Ama, jedu oni, Same, i piju.

„Ne, jedu oni, Same, i piju.
II. Zemlja sjene

„Wake up,Sam!“, he said. „Come on! It's time we made another effort.“
„Probudi se, Same!“ reče mu. „Hajde! Vrijeme je da još nešto pokušamo.“

„Probudi se, Same!“ reče mu. „Hajde! Vrijeme je za još jedan napor.“
- ovako zvuci kao da ima neku novu ideju, a zapravo jedino treba bauljati naprijed i naci snagu za taj napor.Under the lifting skirts of the dreary canopy dim light leaked into Mordor like pale morning through the grimed window of a prison.
Pod skutovima sumorne nebnice što su se dizali pred njima, u Mordor je prodiralo mutno svjetlo kao što mutno jutro upada kroz nečist prozor u zatvor.

Pod skutovima sumornog svoda što su se dizali pred njima, u Mordor je prodiralo blijedo svjetlo kao što mutno jutro upada kroz nečist prozor u zatvor.Only when he was well north of the Tower did he mean to turn and seek for some way to take him east, east on the laste desperate stage of his journey.
Tek kad budu daleko od Kule na sjeveru, Frodo je kanio potražiti put koji će ih odvesti na istok, na posljednji očajnički dio putovanja.

Tek kad budu dovoljno sjeverno od Kule, Frodo je kanio potražiti put koji će ih odvesti na istok, na posljednji očajnički dio putovanja.The water was cool but not icy, and it had unpleasant taste, at once bitter and oily, or so they would have said at home.
Voda je bila svježa ali ne i ledena, imala je neugodan okus, najprije gorak i uljast, illi bi mu se bar tako činilo kod kuće.

Voda je bila svježa ali ne i ledena, imala je neugodan okus, istovremeno gorak i uljast, illi bi mu se bar tako činilo kod kuće.One of the largest of these was right below them.
Jedan je od najvećih takvih gradova bio upravo pred njima.

Jedan je od najvećih takvih tabora bio upravo pred njima.At the first hint of grey light under the skirts of the canopy of shadow they hid themselves again in a dark hollow under an overhanging stone.
Na prvi nagovještaj siva svjetla na rubovima nebnice od sjene, ponovo su se sakrili u tamnu udubinu pod nadnesenim kamenom.

Na prvi nagovještaj siva svjetla na rubovima svoda od sjene, ponovo su se sakrili u tamnu udubinu pod nadnesenim kamenom.
Upon the out-thrust spurs forts and towers were built, and watch-fires burned; and all across the gap an earth –wall had been raise, and a deep trench delved that could be crossed only by a single bridge.
Na izbočenim izdancima gradile su se utvrde i kule i gorjele stražarske vatre, a uzduž cijelog prolaza podizao se zemljani zid i kopao dubok rov preko kojeg se moglo prijeći samo jednim mostom.

Na izbočenim izdancima bile su izgrađene utvrde i kule, i gorjele su stražarske vatre, a uzduž cijelog prolaza podizao se zemljani zid i protezao dubok rov preko kojeg se moglo prijeći samo jednim mostom.Frodo sat propped against the rock behind, but he had fallen asleep.
Frodo je sjedio naslonjen na stijenu, ali nije spavao.

Frodo je sjedio uspravno naslonjen na stijenu, ali bio je zaspao.
Now and again the orc-driver fell back an jeered at them.
Ovda- onda vratio bi se gonič robova i podsmjehnuo im se.

Svako malo vratio bi se gonič robova i podsmjehnuo im se.So it chanced that several companies came together at the road-meeting, in the dark beyond the light of the watch-fires on the wall.
Tako se slučilo da se nekoliko četa susrelo na križanju, u mraku izvan svjetla stražarskih vatara na bedemu.

Sretnim slučajem nekoliko se četa susrelo na križanju, u mraku izvan svjetla stražarskih vatara na bedemu.
Slowly on hand and knee the hobbits crawled away out of the turmoil, until at last unnoticed they dropped over the further edge of the road.
Hobiti se polako bauljajući izvuku iz tog meteža i napokon se neopazice prevale preko daljeg ruba ceste.

Polako puzeći na rukama i koljenima, hobiti se izvuku iz tog meteža i napokon se neopazice prevale preko daljeg ruba ceste.With a last despairing effort Frodo raised himself on his hands, and struggled on for maybe twenty yards.
Posljednjim očajničkim naporom Frodo se pripodigne na ruke i odvuče dvadesetak koraka dalje.

Posljednjim očajničkim naporom Frodo se pridigne na ruke i odvuče dvadesetak koraka dalje.
III. Kleta gora

(Smokes were pouring from it), and while those that rose into the upper air trailed away eastward, great rolling clouds floated down its sides and spread over the land.
Oni koji bi se vinuli do gornjih zračnih slojeva odlazili su na istok, a uz njene bokove plovili su i valjali se veliki oblaci i rasprostirali nad zemljom.

I dok su oni koji bi se vinuli do gornjih zračnih slojeva odlazili na istok, uz njene bokove plovili su i valjali se veliki oblaci i rasprostirali nad zemljom.They climbed on to the causeway and trudged along, down the hard cruel road that led to the Dark Tower.
Popeli su se uz nasip na cestu i nastavili klipsati tvrdom, grubom cestom koja je vodila do same Crne kule.


Popeli su se na povišenu cestu i nastavili klipsati tvrdom, grubom cestom koja je vodila do same Crne kule.
All the land now brooded as at the coming of a great storm: for the Captains of the West had passed the Cross-roads and set flams in the deadly fields of Imlad Morgul.
Sav je kraj bio nekako napet, kao da će izbiti velika oluja: jer zapovjednici Zapada bili su prešli preko Raskrižja i zapalili pusta polja u Imlad Morgulu.

Sav je kraj bio nekako napet, kao da će izbiti velika oluja: jer zapovjednici Zapada bili su prešli preko Raskrižja i zapalili otrovna polja u Imlad Morgulu.The lembas had a virtue without which they would long ago have lain down and die.
Lembas je imao svojstvo bez kojeg bi obojica već poodavno bili skončali.

Lembas je imao svojstvo bez kojeg bi obojica već poodavno bili legli da umru.
(u nastavku teksta je objasnjenje – daje snagu i nadu i volju da se izdrzi)


„Why, it might have been there a-purpose!“, he said to himself.
„Ma tu stazu kao da je netko navlaš tu postavio!“ reče sam sebi.

„Ma tu stazu kao da je netko namjerno tu postavio!“ reče sam sebi.
Then the vision passed and Sam saw Frodo standing, hand on breasts, his breath coming in great gasps, and Gollum at his feet, resting on his knees with his wide-splayed hands upon the ground.
Tad ono priviđenje nestane i Sam ugleda Froda kako stoji, držeći ruku na prsima, predišući u velikim razmacima, a Golum kleči do njegovih nogu, široko raskriljenih šaka na zemlji.

Tad ono priviđenje nestane i Sam ugleda Froda kako stoji, držeći ruku na prsima, predišući u velikim razmacima, i Golluma kako kleči do njegovih nogu, široko raskriljenih šaka na zemlji.

nađite mi nesto za „predisuci“And suddenly, as he set it on his finger, he vanished from Sam's sight.
Iznenada, kad je nataknuo Prsten na prst, izgubio se Samu iz očiju.

Iznenada, kad je nataknuo Prsten na prst, nestane Samu iz vida.
Something struck Sam violently in the back, his legs were knocked from under him and he was flung aside, striking his head against the stony floor, as a dark shape sprang over him.
Nešto je Sama žestoko udarilo u leđa, izgubio je tlo pod nogama i bio odbačen u stranu, tresnuo glavom o kameni pod a na njega je skočila neka tamna prilika.

Nešto je Sama žestoko udarilo u leđa, izgubio je tlo pod nogama i bio odbačen u stranu, tresnuo glavom o kameni pod, i preko njega je skočila neka tamna prilika.He lay still and for a moment all went black.
Ostavši nepomično ležati na podu, učas mu se zacrnjelo pred očima.

Ostao je nepomično ležati i na trenutak se sve zacrnjelo.


The Dark Lord was suddenly aware of him, and his Eye piercing all shadows looked across the plain to the door that he made; and a magnitude of his own folly was revealed to him in a blinding flash, and all devices of his enemies were at last laid bare.
Gospodar tame iznenada ga je primijetio, a njegovo Oko probilo je sve sjene i bacilo pogled preko ravnice do vrata koje je sam bio načinio; pri bljesku koji ga je zasjenio, pojmio je svu veličinu svoje ludosti i napokon prozreo planove svojih neprijatelja.

Gospodar tame iznenada ga je primijetio, a njegovo Oko probilo je sve sjene i bacilo pogled preko ravnice do vrata koje je sam bio načinio; u zasljepljujućem bljesku shvatio je svu veličinu svoje ludosti i napokon prozreo planove svojih neprijatelja.
Gollum on the agde of the abyss was fighting like a mad thing with an unseen foe. To and fro he swayed, noe so near the brink that almost he tumbled in, now dragging back, falling to the ground, rising and falling again.
Golum se na rubu ponora sumanuto bori s nevidljivim protivnikom. Klati se amo-tamo, toliko blizu ponora da samo što se nije sunovratio u nj, potežući nešto natrag, padajući na pod, ustajući i opet padajući.

Golum se na rubu ponora sumanuto borio s nevidljivim protivnikom. Klatio se amo-tamo, toliko blizu ponora da samo što se nije sunovratio u nj, potežući nešto natrag, padajući na pod, ustajući i opet padajući.And into the heart of the storm, with a cry that pierced all other sounds, tearing the clouds asunder, the Nazgul came, shooting like flaming bolts, as caught in he fiery ruin of the hill and sky they crackled, withered, and went out.
U samo srce tog nevremena dolete nazguli nadjačavajući svojim kričanjem sve ostale zvukove, razdirući oblake, jureći kao plamene strijele , zahvaćeni vatrenom propašću brda i neba, prasnu, sagore i zgasnu.

U samo srce te oluje dolete nazguli nadjačavajući svojim kričanjem sve ostale zvukove, razdirući oblake, jureći kao plamene strijele zahvaćene vatrenom propašću brda i neba, prasnu, sagore i zgasnu.
IV. Cormallensko polje

The sun gleamed red, and under the wings of the Nazgul the shadows of death fell dark upon the earth.
Sunce se žarilo, a ispod krila nazgula padale su na zemlju sjene smrti.

Sunce se crvenilo, a ispod krila nazgula padale su na zemlju sjene smrti.

- žarilo je upotrijebio opisujuci divno popodne u vrtu, pa stvara krivi dojam silly.gifAragorn stood beneath his banner, silent and stern, as one lost in thought of things long past or far away; but his eyes gleamed like stars that shine the brighter as the night deepens.
Aragorn je stajao pod svojim stijegom, nijem i nepokolebljiv, kao čovjek koji je duboko utonuo u davno minule ili daleke događaje, ali mu oči blistaju kao zvijezde što sjaju sve jače što je noć mrklija.


Aragorn je stajao pod svojim stijegom, nijem i nepokolebljiv, kao čovjek koji je duboko utonuo u davno minule ili daleke događaje, ali su mu oči blistale kao zvijezde što sjaju sve jače što je noć dublja.
Then he lifted up his hands and cried in a loud voice ringing above the din: The Eagles are coming! And many voices answered crying: The Eagles are coming! The Eagles are coming!
Tad podigne ruku i vikne snažnim glasom koji je odzvanjao usred gungule: Orlovi! Mnogi mu se glasovi odazovu: Orlovi! Stižu orlovi!

Tad podigne ruku i vikne snažnim glasom koji je odzvanjao usred gungule: Orlovi dolaze! Mnogi mu se glasovi odazovu: Orlovi dolaze! Orlovi dolaze!The Towers of the Teeth swayed, tottered, and fell down; the mighty rampart crumbled; the Black Gate was hurled in ruin; and from far away, now dim, now growing, now mounting to the clouds, there came a drumming rumble, a roar, a long echoing roll of ruinous noise.
Zubate se kule zanesu, zaklate i stropoštaju; debeli se bedem sruši; Crna vrata tresnu o zemlju i raspadnu se; a iz daljine, čas nejasno, čas sve jače, čas se dižući do oblaka, dopre dumbaranje i tutnjava, gmljavina, valjanje razornog zvuka što još dugo odjekivaše.

Očnjaci se Mordora zanesu, zaklate i stropoštaju; debeli se bedem sruši; Crna vrata tresnu o zemlju i raspadnu se; a iz daljine, čas nejasno, čas sve jače, čas se dižući do oblaka, dopre dumbaranje i tutnjava, gmljavina, valjanje razornog zvuka što još dugo odjekivaše.
Enormous it reared above the world, and streched out towards them a vast threatening hand, terrible but impotent: for even as it leaned over them, a great wind took it, and it was all blown away, and passed; and then a hush fell.
Onako golem, propinjao se iznad svijeta i pružao prema njima grdnu prijeteću šaku, užasnu ali nemoćnu; jer dok se još nadvijao nad njima, zahvatio ga je silan vjetar i otpuhao, i odnio, i zavladalo je zatišje.

Onako golem, propinjao se iznad svijeta i pružao prema njima grdnu prijeteću šaku, užasnu ali nemoćnu; jer dok se još nadvijao nad njima, zahvatio ga je silan vjetar i otpuhao, i odnio, i tada pade tišina.And then to San's surprise and utter confusion he bowed his knee before them; and taking them by the hand, Frodo upon his right and Sam upon his left, he led them to the throne, and setting them upon it, he turned to the men and captains who stood by and spoke, so that his voice rang over all the host, crying:
Tad učini nešto što Sama osupne i posve zbuni: klekne pred njih na jedno koljeno i uhvati ih obojicu za ruku, Frodu desnicom a Sama ljevicom, pa ih povede do prijestolja, posjedne na stolice i obrati se ljudima i zapovjednicima koji su stajali u blizini, te im dovikne tako da mu glas odjekne nad svom vojskom:

Tad učini nešto što Sama osupne i posve zbuni: klekne pred njih na jedno koljeno i uhvati ih obojicu za ruku, Frodu desnicom a Sama ljevicom, pa ih povede do prijestolja, posjedne na njega i obrati se ljudima i zapovjednicima koji su stajali u blizini, te im dovikne tako da mu glas odjekne nad svom vojskom:
V. Namjesnik i kralj

For you and I have both passed under the wings of the Shadow, and the same hand drew us back.
Jer i vi i ja smo prošli ispod krila Sjene, i ista nas je ruka sklonila.

Jer i vi i ja smo zašli pod krila Sjene, i ista nas je ruka vratila.They were clad in warm raiment and heavy cloaks, and over all the Lady Eowyn wore a great blue mantle of the colour of deep summer-night, and it was set with silver stars about hem and throat.
Bili su toplo odjeveni i u teškim kabanicama, a gospa je Eowyn još bila zaogrnuta velikim modrim plaštem boje kasne ljetne noći optočenim srebrnim zvjezdicama po rubovima i oko vrata.

Bili su toplo odjeveni i u teškim ogrtačima, a gospa je Eowyn još bila zaogrnuta velikim modrim plaštem boje kasne ljetne noći optočenim srebrnim zvjezdicama po rubovima i oko vrata.
Then the heart of Eowyn changed, or else at last she understood it.
Tad se njeno srce promijeni ili ona najposlije shvati njega.
- help thud.gif

„As for Bilbo“, said Gandalf, „he is waiting for the same day, and he knows what keeps you.
„Što se Bilba tiče“, reče Gandalf, „i on jedva čeka taj dan, ali zna zašto se još ne vraćaš.

„Što se Bilba tiče“, reče Gandalf, „i on također čeka taj dan, i zna zašto se još ne vraćaš.And they went up by steep ways, until they came to a high field below the snows that clad the lofty peaks, and it looked down over the precipice that stood behind the City.
Penjali su se uza strmine dok nisu došli do visoka polja pod samim snijegom kojim bijahu zaodjeveni visoki vrhunci, odakle je pucao pogled na ponor iza grada.


Penjali su se uza strmine dok nisu došli do visoka polja pod samim snijegom kojim bijahu zaodjeveni visoki vrhunci, odakle je pucao pogled na liticu iza grada.
VI. Mnogobrojni rastanci

A gift I will give you. For I am the daughter of Elrond.
I ja ću ti dati nešto na dar jer ja sam Elrondova kći.

I ja ću ti dati nešto na dar. Jer ja sam Elrondova kći.


uzrocno-posljedicna veza koja nema veze silly.gifYou have chosen the Evening; but my love is given to the Morning.
Vi ste izabrali Večer, a ja sam zaljubljen u Jutro.

Vi ste izabrali Večer, ali moja ljubav je otišla Jutru.

- gimli nije zaljubljen u Gal, nije to ta vrsta odnosa
(...) he would not grudge that I should do, since he was ever a father to Eowyn my sister.
On mi to ne bi zamjerio zato što je bio otac moje sestre Eowyn.

On mi to ne bi zamjerio zato što je bio kao otac mojoj sestri Eowyn.

Eomer kao da se upetljo u nasa rodoslovlja roflmao.gif

Faramir, Steward of Gondor, and Prince of Ithilien, asks that Eowyn lady of Rohan should be his wife, and she grants it full willing.
Faramir, namjesnik Gondora i knez Ithiliena, zaprosio je gospu Eowyn iz Rohana i isprosio je.

Faramir, namjesnik Gondora i knez Ithiliena, zaprosio je gospu Eowyn iz Rohana i ona je dala svoj pristanak.Then Eowyn looked in the eyes of Aragorn, and she sad:
Eowyn pogleda Aragorna u oči i dobaci mu:

Eowyn pogleda Aragorna u oči i reče mu:


Eowyn pogleda Aragorna u oči i dobaci mu: Yo, man, what's up? roflmao.gif„Forests may grow“, he said, „Woods may spread. But not Ents. There are no Entings.
Možda će šuma još i rasti, i širiti se na sve strane. Ali Enti neće. Nema Entica.

Možda će šuma još i rasti, i širiti se na sve strane. Ali Enti neće. Nema Entića.But Galadriel said:
A Galadriel priklopi:

A Galadriel nastavi:


(hobiti po drugi put piju net napitak)
„Take care, take care!“, he said. „For you have already grown since I saw you last.“
„Čuvajte se, čuvajte!“ reče im. „Bome ste dobro porasli otkako vas nisam vidio.“

„Pažljivo, pažljivo!“ reče im. „Jer već ste dobro porasli otkako vas nisam vidio.“
With that they parted, and it was then the time of sunset; and when after a while they turned and looked back, they saw King of the West sitting upon his horse with his knights about him;
Tad se rastanu, upravo u smiraj dana. Kad su se malo zatim okrenuli i pogledali za sobom, vidjeli su kralja Zapada kako jaše na svom konju, a njegovi vitezovi oko njega.

Tad se rastanu, upravo u smiraj dana. Kad su se malo zatim okrenuli i pogledali za sobom, vidjeli su kralja Zapada kako sjedi na svom konju, a njegovi vitezovi oko njega.


aragorn &co sjede i gledaju ih kako odlaze


Often long after the hobbits were wrapped in sleep they would sit together under the stars, recalling the ages that were gone and all their joys and labours in the world, or holding council, concerning the days to come.
Često su, još dugo pošto bi hobiti utonuli u san, sjedili na mjesečini prisjećajući se minulih vremena, svih svojih radosti i muka na ovome svijetu, ili se dogovarali o budućim danima.

Često su, još dugo pošto bi hobiti utonuli u san, sjedili pod zvijezdama prisjećajući se minulih vremena, svih svojih radosti i muka na ovome svijetu, ili se dogovarali o budućim danima.

mjesec/zvijezdeFor they did not move or speak with mouth, looking from mind to mind; and only their shining eyes stirred and kindled as their thoughts went to and fro.
Jer niti su se micali niti govorili ustima, nego su zavirivali jedni drugima u srce, samo su im se sjajne oči pomicale i palile dok su im misli letjele od jednoga do drugoga.

Jer niti su se micali niti govorili ustima, nego su zavirivali jedni drugima u um, samo su im se sjajne oči pomicale i palile dok su im misli letjele od jednoga do drugoga.
VII. Na putu kuci

„Southlinch“, he said, „and the best we have; but not the matsch of Southfarthing, as I've always said, though I'm all for Bree in most matters, beging your pardon.“
„Škija, i to najbolja koju imamo, al se ne može mjerit s onom iz Južne četvrti, ja uvijek to otvoreno kažem, iako sam inače, da prostite, u većini stvari dušom i tijelom za Bree!“


„Južno brdo, i to najbolje koju imamo, al se ne može mjerit s onom iz Južne četvrti, ja uvijek to otvoreno kažem, iako sam inače, da prostite, u većini stvari dušom i tijelom za Bree!“

„Three and two“, said Butterbur, reffering to the big folk and the little. „There was poor Mat Heathertoes, and Rowlie Appledore, and little Tom Pickhorn from over the Hill: and Willie Banks from up-away, and one of the Underhills from Staddle: all good fellows, and they're missed.“
„Trojica i dvojica,“ odgovori Maslovar misleći na veliku i malu čeljad. „Strado je onaj siroti Vrijesoprst, i Rowlie Jabučilo, i mali Tom Pikotrn iz Prekobrda, i Willie Sprud odozgora, i jedan iz Podgorja od Staddlea: sve dobri momci, svima nam fale.

„Trojica i dvojica,“ odgovori Maslovar misleći na veliku i malu čeljad. „Strado je onaj siroti Mat Vrijesoprst, i Rowlie Jabučilo, i mali Tom Pikotrn iz Prekobrda, i Willie Sprud odozgora, i jedan od Podgorskih iz Staddlea: sve dobri momci, svima nam fale.


„I hope so, I'm sure“, said butterbur. „Well this has been the nicest chat I've had in month of Mondays.
„Nadam se da je tako, u to sam siguran,“ reče maslovar. „E, pa, ovo je bilo jedno ugodno čavrljanje.

help blink.gif


Bree memories being retentive, Frodo was asked many times if he had written his book.
Kako su svi u Breeju imali dobro pamćenje, višeput su ga pitali je li napisao onu svoju knjigu.

Kako su svi u Breeju imali dobro pamćenje, Froda su višeput pitali je li napisao onu svoju knjigu.

iz konteksta se ne kuzi koga. veliki.gif
VIII. Čišćenje Shirea

„I suppose so, Mr. Baggins; but we have to say just „the Chief“ nowadays.“
„Pa tako nekako gospodine Bagginse, ali dan-danas svi moramo govrit samo Poglavar.“

„Pa tako nekako gospodine Bagginse, ali sada svi moramo govorit samo Poglavar.“

dan-danas ne znaci to sto on hoce da znaci„No“, said Pippin. „It won't be so easy scaring them a second time. They were taken by surprise.
„Neće ih biti lako i drugi put zaplašiti“, napomene Pippin. „Stvarno smo ih iznenadili.

„Neće ih biti lako i drugi put zaplašiti“, napomene Pippin. „Ovaj put smo ih iznenadili.
Nineteen hobbits were killed, and some thirty were wounded.
Desetak je hobita izginulo, a tridesetak ih je ranjeno.

Devetnaest je hobita poginulo, a tridesetak ih je ranjeno.

But at that something snapped; sudenly Wormtongue rose up, drawing a hidden knife, and then with a snarl like a dog he sprang on Saruman's back, jerked his head back, cut his throat, and with a yell ran off down the lane.
Ali uto nešto škljocne: iznenada Gujoslov ustane, izvadi iz džepa skriveni bodež i , zarežavši poput psa, skoči Sarumanu na leđa, zavrati mu glavu, prereže grlo i vrišteći odjuri dalje putem.

Ali tada u njemu nešto prepukne: iznenada Gujoslov ustane, izvadi iz džepa skriveni bodež i, zarežavši poput psa skoči Sarumanu na leđa, zavrati mu glavu, prereže grlo i vrišteći odjuri dalje putem.

(kad ga je saruman zdrmo nogom u glavu) roflmao.gif
IX. Sive luke

When the labours of repair had all been planned and set going he took to a quiet life, writing a great deal and going through all his notes.
Kad su svi radovi oko obnove rupe bili isplanirani i započeti, on se povukao u miran život pišući mnogo i sređujući svoje bilješke.

Kad su svi radovi oko obnove bili isplanirani i započeti, on se povukao u miran život pišući mnogo i sređujući svoje bilješke.

ne rupe, svega naokoloAnd when they had passed from the Shire, going about the south skirts of the White Downs, they came to the Far Downs, and to the Towers, and looked on the distant sea; and so they rode down at last to Mithlond, to the Grey Havens in the long firth of Lune.
A kad su izašli iz Shirea obilazeći južne rubove Bijelog humlja, došli su do Dalekog humlja i do kula i u daljini ugledali more; tako su na kraju stigli do Mithlonda, do Sivih luka u dugom Lhunskom zaljevu.

Lhun – Lune... ne znam sto je ispravno

Edited by Ellin - May 12 2008, 09:04 PM
 
   Top
Númellóte
Posted: Apr 16 2005, 04:06 PM 263036


Tolkien's army

Group: Moderator
Posts: 6787
Member No.: 566
Joined: 23-March 06by nume, svibanj 2008.


DODACI

Dodatak C

Bagginsi iz Hobbitona

Pansy je bila udana za Fastolpha Bolgera , ne Viola.
Largo je rođen 1220 , ne 1120.g.
Nije Myrde, nego Myrtle

Tookovi iz Velikih Smiala

Zaboravljena godina kod Bandobrasa Rikobika - 1104. - 1206.
Gerontius (Stari took) , ne Gerotiticus.
Isengrim III – (nije imao djece) , a ne (umro mlad)
Adalgrim - godina rođenja je 1280 , ne 2280.
Everard, ne Everad.
Ferdibrand, ne Fredilbrand.
Fredegar, ne Fredegas.

Brandybuckovi iz Bucklanda

Adaldrida Bolger, ne Adalrida.
Menegilda Goold , ne Gold.
Uz Meriadoca Veličanstvenoga treba ići = Estella Bolger 1385 – bar jedan sin


Rodoslovno stablo majstora Samwisea

Hamfast od Gamwicha , ne Gamuricha
Zašto je Marigold prevedena u Nevenku, kad može ostati original???? (Po tome bi i Daisy i Primrose trebalo prevesti )

Dodatak D

Kalendar

1.''Sindarinska su pak imena glasila ethuil, laer, iavas, firith, rhîn, echuir.''
Treba ispraviti
''Sindarinska su pak imena glasila ethuil, laer, iavas, firith, rhîw , echuir.''


2. ''Loa je počinjala yestareom, danom pred samim tuileom, a završavala mettareom, prvim danom iza coriea.''
Treba ispraviti
''Loa je počinjala yestareom, danom pred samim tuileom, a završavala mettareom, prvim danom iza coirea. ''

3. ''Prvi dan u godini nazivao se yestare, srednji dan (sto osamdeset treći) zvao se loende, a posljednji metare, ta tri dana nisu pripadala ni jednom mjesecu.''
Treba ispraviti
''Prvi dan u godini nazivao se yestare, srednji dan (sto osamdeset treći) zvao se loende, a posljednji mettare , ta tri dana nisu pripadala ni jednom mjesecu.''


4. ''Nakon svršetka Drugog doba 3319. godine, taj su sustav i dalje održavali prognanici....''
Original teksta glasi:
''After the Downfall in S.A. 3319. the system was maintaned by the exiles.'' ( misli se točno na potop/pad Númenora, ne svršetak Drugog doba koji je bio 3441..)
''Nakon propasti (Númenora) u Drugom dobu 3319. godine, taj su sustav i dalje održavali prognanici... ''

5.
''Sindarinska pak imena (koja su rabili samo Dúnedaini) glase ovako: narwain, nínuí, gwaeron, gwirith, lothron, nórni, cerveth, urni, ivanneth, narbeleth, hithui i girithron.''
Treba ispraviti
''Sindarinska pak imena (koja su rabili samo Dúnedaini) glase ovako: narwain, nínuí, gwaeron, gwirith, lothron, nórui , cerveth, urui , ivanneth, narbeleth, hithui i girithron.''


6.
''Hobiti su glavnom bili zaboravili značenja tih imena, čak i onda kad su prvobitno znali što znače, pa su se i oblici tih imena zbog toga poslije prilično iskrivili.''
Fali nastavak na engleskom koji glasi:
'': math, for instance, at the end of some of them is a reduction of month.''
''Npr: riječ math, koja je na kraju nekih reducirana iz oblika month.''

''Pokladnjak, trunovar i banjevak rabili su se u Istočnoj četvrti.''
''Pokladnjak, trunovar i badnjevak rabili su se u Istočnoj četvrti.''

Dodatak E

Samoglasnici

U quenijskom su ui, oi, ai, te iu, eu, au dvoglasi (što će reći da se izgovaraju kao jedan slog). Svi su ostali parovisuglasnika dvosložni.'' Iza toga treba dodati slijedeću rečenicu koje nema u našem prijevodu.

''This is often indicated by writing ëa (Eä), ëo, oë.''
''To se najčešće vidi pri pisanju ëa (Eä), ëo, oë.''

II Načini pisanja

''Kasnija slova, Feanorov tengwar, bijahu uglavnom novi izum, iako su dugovala ponešto rúmilovim slovima.''
Treba ispraviti
''Kasnija slova, Feanoro tengwar, bijahu uglavnom novi izum, iako su dugovala ponešto Rúmilovim
slovima.''

Napomena

''... ali je isto tako upotrebljena u riječi ''here'' da se naznači posljednji e koji se ne izgovara; the, of i of the preneseni su kraticama (produženo clh...).....''
Treba ispraviti
''... ali je isto tako upotrebljena u riječi ''here'' da se naznači posljednji e koji se ne izgovara; the, of i of the preneseni su kraticama (produženo dh ...).....''


''Evo kako glase imena slova na našoj tablici: 1. unco (kovina)...'' Treba ispraviti:
''Evo kako glase imena slova na našoj tablici: 1. tinco
(kovina)..''

Dodatak F

O vilenjacima

''Prognanici koji su živjeli među brojnijim sivim vilenjacima, prihvatili su sindarinski za ....''
Treba ispraviti
''Prognanici koji su živjeli među brojnijim Sivim vilenjacima, prihvatili su sindarinski za ....''

O ljudima

''Oni su još govorili svojim starim jezikom, nadjenuli nova imena gotovo svim mjestima u svojoj novoj domaji i nazivali sami sebe Eorlinzima...''
Ispraviti
''Oni su još govorili svojim starim jezikom, nadjenuli nova imena gotovo svim mjestima u svojoj novoj domovini i nazivali sami sebe Eorlinzima...''


Dodatak B

Drugo doba

1.
''Celebrimor was lord of Eregion and the greatest of their craftsmen; he was descended from Feanor.

''Celebrimor je bio gospodar Eregiona i najbolji od njihovih obrtnika; a bio je rodom iz Feanora.''

''Celebrimor je bio gospodar Eregiona i najbolji od njihovih obrtnika; a bio je iz roda Feanorova.''


2.

''3431. Gil-galad and Elendil march east to Imladris''

''3431. Gil-galad i Elendil nastupaju istočno prema Imladrisu''

''3431. Gil-galad i Elendil marširaju na istok prema Imladrisu''


Treće doba

3.
''2930. – Trolovi ubijaju Anadora''
''2930. – Trolovi ubijaju Aradora''

4.

Velike godine

''Veljača 28. – Éomer sustiže orke nadomak šumi Fongoru.''

''Veljača 28. – Éomer sustiže orke nadomak šume Fangorn.''

5.

''Ožujak 12. - Faramir se povlači u utvrdu na nasipu''

''Ožujak 12. - Faramir se povlači na utvrde ponad ceste''

6.
''Ožujak 12. – Enti svladavaju osvajače Rohana.''
''Ožujak 12. – Enti svladavaju neprijatelje Rohana.''

Dodatak A

1.
''Concerning the siourcesfor the most of the mattercontained in the following Appendices, especially A to D, see the note at the end of the Prologue''

''Što se tiče izvora najvećeg dijela građe sadržane u sljedećim dodacima, osobito od A do D, vidi napomene na kraju Prologa.''

''Što se tiče izvora najvećeg dijela građe sadržane u sljedećim dodacima, osobito od A do D, vidi napomenu na kraju Prologa.''

2.
''The jewels were coveted by Morgoth the Enemy, who stole them and, after destroying the Trees, took them to Middle-earth, and guarded them in his great fortress of Thangorodrim.

''Za tim draguljima polakomio se Neprijatelj Morgoth pa je uništio stabla, ukrao dragulje i odnio ih u Međuzemlje te ih sakrio u svoju veliku tvrđavu Thangorodrim.''

''Za tim draguljima polakomio se Neprijatelj Morgoth pa je uništio stabla, ukrao dragulje i odnio ih u Međuzemlje te ih čuvao u svojoj velikoj tvrđavi Thangorodrim.''


3.
''Lúthien became mortal and was lost to Elven-kind.''
''Lúthien je potom postala smrtnicom i bila izgubljena za vilin-rod.''
''Lúthien je postala smrtnicom i bila izgubljena za vilin-rod.''

4.

''Earendil wedded Elwing, and with the power of the Silmaril, passed the Shadows...''

''Earendil je uzeo za ženu Elwing i uz pomoć silmarila prošao kroz Sjene...''

''Earendil je uzeo za ženu Elwing i uz moć silmarila prošao Sjene...''

5.
''Tada su se Númenorejci podvojili: na jednoj su strani bili kraljevi i njihove pristaše koji su se odbili od Eldara i Valara, a na drugoj....''

''Tada su se Númenorejci podijelili : na jednoj su strani bili kraljevi i njihove pristaše koji su se otuđili Eldara i Valara, a na drugoj....''

6.
''It was not long before he had bewitched the king and was master of his counsel; and soon he has turned the hearts of all the Númenoreans, except the remnant of the Faitful, back towards the darkness.''

''Nije dugo trebalo da Sauron začara kralja i postane njegov vrhovni savjetnik; uskoro je opet za pomrčinu pridobio srca svih Númenorejaca, osim preostalih Vjernih.''

''Nije dugo trebalo da Sauron začara kralja i postane njegov vrhovni savjetnik; uskoro je ponovo okrenuo srca svih Númenorejaca tami, osim preostalih Vjernih.''

7.
''....the Valar laid down their Guardianship and called upon the One, and the world was changed.''

''... Valari su se odrekli svog čuvarskog položaja, obratili se Jedinome i svijet se promijenio.''

''... Valari su se odrekli svog čuvarskog položaja, zazvali Jedinog i svijet se promijenio.''

8.

'Posljednji vođe Vjernih, Elendil i njegovi sinovi, spasili su se od propasti na devet lađa noseći sa sobom mladicu nimlotha i sedam ...''

''Posljednji vođe Vjernih, Elendil i njegovi sinovi, spasili su se od propasti na devet lađa noseći sa sobom mladicu Nimlotha i sedam ...''

9.

''.. but he fled back to Midle-earth, a spirit of hatred borne upon a dark wind.''
''... ali je sam Sauron pobjegao natrag u Međuzemlje, kao duh mržnje nošen mračnim vjetrom.''

''... ali je sam Sauron pobjegao natrag u Međuzemlje, duh mržnje nošen mračnim vjetrom.'' - prijedlog je da istane Crnkiović

10. Sjeverna loza

Glavari: Areglas
Araglas

11. Južna linija

Castamir the Usurper
Castamir Samozvanac
Castamir Uzurpator

12.

''Both Rhudaur and Cardolan desired to possess Amon Súl (Weathertop), which stood on the borders of their realms; for the Tower of Amon Súl held the chief palantír of the North,...''

''I Rhudaur i Cardolan željeli su posjedovati Amon Súl (Vjetrovrh), koji se nalazio na granicama njihovih posjeda, jer se u kuli na Amon Súlu čuvao glavni palantír...''

''I Rhudaur i Cardolan željeli su posjedovati Amon Súl (Vjetrovrh), koji se nalazio na granicama njihovih posjeda, jer je kula Amon Súla čuvala glavni palantír...'' - prijedlog je da ostane Crnković

13.
''But partly out of pity for the gaunt king and his men, and partly out of fear of their weapon, ...''

''Ali djelomice iz samilosti prema iznurenom kralju i njegovim ljudima, a djelomice iz straha za svoje oružje, dali su....''

''Ali djelomice iz samilosti prema iznurenom kralju i njegovim ljudima, a djelomice iz straha zbog njihovog oružja, dali su....''


14.
''If they have them, let the seamen bring us food and other things that we need, .....''

''Neka vam mornari, ako imaju, donesu hranu i druge stvari koje su nam potrebne, ...''

''Neka nam mornari, ako imaju, donesu hranu i druge stvari koje su nam potrebne, ...''


15.
Bilješka 24 – ''..gospodara Anduinie..''
''..gospodara Andunie..''16.

''With Tarannon, thetwelfth king, began the line of the Ship-kings, who...''

''Sa dvanaestim kraljem počinje loza brodokraljeva koji su....''

''Sa dvanaestim kraljem Tarannonom započela je loza brodokraljeva koji su....''

17.

''Long it stood, Haudh in Gwanur, high upon the shore of the river, and the enemies of Gondor feared to pass it.''

''Njihov je grobni humak, Haudh in Gwanur, dugo stajao visoko na obali rijeke pa su neprijatelji Gondora nerado onuda prolazili.''

''Njihov je grobni humak, Haudh in Gwanur, dugo stajao visoko na obali rijeke pa su se neprijatelji Gondora bojali onuda prolaziti.''

18.

''Sam je nadvladao zapovjednika luke u borbi na kejovima, a zatim povukao flotu pretrpjevši tek neznatne gubitke.''

''Sam je nadvladao zapovjednika luke u borbi na dokovima , a zatim povukao flotu pretrpjevši tek neznatne gubitke.''

19.

''But when Estel was only twenty years of age, it chanced that he returned to Rivendell after great deeds in the company of the sons of Elrond.''

''Ali kad je Estelu bilo samo dvadeset godina, slučajno se vratio u Rivendell i počinio velika junaštva s Elrondovim sinovima.''

''Ali kad je Estelu bilo samo dvadeset godina, slučajno se vratio u Rivendell nakon što je počinio velika junaštva u društvu Elrondovih sinova.''

20.

''His ways were hard and long, and he became somewhat grim to look upon, unless he chanced to asmile, and yet he seemed to Men worthy of honour, as a king that is in exile, when he did not hide his true shape.''

''Putovi su mu bili teški i dugi, i s vremenom je stekao pomalo sumornu vanjštinu, osim kad bi se osmjehnuo; pa ipak se ljudima činilo, kad nije skrivao svoje pravo obličje, da zavrjeđuje svako poštovanje.''

''Putovi su mu bili teški i dugi, i s vremenom je stekao pomalo sumornu vanjštinu, osim kad bi se osmjehnuo; pa ipak se ljudima činilo, da zavrjeđuje svako poštovanje, kao kralj u progonstvu , kad nije skrivao svoje pravo obličje.''

21.

''Kao kraljica vilenjaka i ljudi živjela je s Aragornom šezdeset godina u velikoj slavi i blaženstvu ....''

Šezdeset treba promijenit u sto dvadeset (iako u originalu piše 60, to je greška koja je naknadno ispravljena)

A

22.

''Estel, Estel!'' she cried, and with that even as he took her hand and kissed it, he fell into sleep.''

''Estel, Estel'', uzvikne ona, ali on sune još di ku je hvatao za ruku da ju poljubi.''

''Estele, Estele!'' uzvikne ona, ali tek što je uzeo njenu ruku i poljubio je, on utone u san. (apsolvirano )


23.

''Tad se na njemu očitovala velika ljepota tako te su ga svi koji su poslije došli gledali u čudu;....''

''Tad se na njemu očitovala velika ljepota tako da su ga svi koji su poslije došli gledali u čudu;....''

Kuća Eorlova

''He was a tamer of wild horses; for there were many at that time in the land.''

''On je bio krotitelj divljih konja; u to je vrijeme bilo u tome kraju mnogo divljih konja''

''On je bio krotitelj divljih konja; u to vrijeme ih je bilo mnogo u tom kraju.''

Jasno je da se govori o konjima, a ne o timariteljima, pa je nepotrebno opet ponavljati riiječi ''divlji konji''.

24.

''At the same time Rohan was again invaded from the East and the Dunlendings seeing their chance came over the Isen and down from Isengard.''

''Istodobno je Rohan bio napadnut s istoka, a Dunlađani su ulučili priliku da prijeđu preko Isena i udare iz Isengarda.''

''Istodobno je Rohan bio napadnut s istoka, a Dunlađani su iskoristili priliku i prešli preko Isena i spustili/sjurili se iz smjera Isengarda.''

25.

''Nakon toga su bijeli simbelmyne uvijek bili najgušći upravo na tom mjestu tako te se činilo da je humak pokriven snijegom.''

''Nakon toga su bijeli simbelmyne uvijek bili najgušći upravo na tom mjestu tako da se činilo da je humak pokriven snijegom.''

26.

''For a while he rested in the land of his birth, among the dead Kings of Gondor (nedostaje u našem prijevodu), but was brought back an d laid in the eight mound of his line in Edoras.''

''Neko je vrijeme počivao u zemlji svog rođenja, a onda je prenesen u Rohan i položen u osmi humak svog reda u Edorasu.''

''Neko je vrijeme počivao u zemlji svog rođenja, među mrtvim kraljevima Gondora , a onda je prenesen u Rohan i položen u osmi humak svog reda u Edorasu.''

Durinov narod

27.

''Tako su probudili oda sna užasnu neman koja je, bježeći od Thangrodrima, ležala skrivena u temeljima zemlje još od dolaska vojske Zapada: Morgothov Balrog.''

''Tako su probudili iz sna užasnu neman koja je, bježeći od/iz Thangrodrima, ležala skrivena u temeljima zemlje još od dolaska vojske Zapada: Morgothovog Balroga.''

28.

''Ali velika vojska orkâ stajala je spremna na obroncima iznad njih, a na dveri je pokuljalo mnoštvo orkâ koje jeAzog čuvao za krajnju nuždu.''

''Ali velika vojska orkâ stajala je spremna na obroncima iznad njih, a na dveri je prokuljalo mnoštvo orkâ koje jeAzog čuvao za krajnju nuždu.''
29.

''... ali se Azog izmaknuo i podmetnuo Naínu nogu tako te se trnokop razbio o kamen na kojem je stajao i Naín posrnuo.''

''... ali se Azog izmaknuo i podmetnuo Naínu nogu tako da se trnokop razbio o kamen na kojem je stajao i Naín posrnuo.''

30.

''Naposljetku, kada više nije mogao izdržati, usmjerio je misli na Ereborn i nakanio se vratiti tamo.''


''Naposljetku, kada više nije mogao izdržati, usmjerio je misli na Erebor i nakanio se vratiti tamo.''

31.

''Legolas his friend also brought south Elves out of Grenwood, and they dwelt in Ithilien and it became once more the fairest country in all the westlands.''

''Njegov prijatelj Legolas doveo je isto tako na jug vilenjake iz Zelenšume koji su se nastanili u Ithilienu, što je potom postao jedna od naubavijih zemalja na zapadu.''

''Njegov prijatelj Legolas doveo je isto tako na jug vilenjake iz Zelenšume koji su se nastanili u Ithilienu, koji je ponovo postao najljepša zemlja na zapadu.''


Edited by Ellin - May 12 2008, 09:05 PM
 
   Top
Meneldil
Posted: Apr 16 2005, 04:11 PM 263042


Perfection.


Group: Members
Posts: 5721
Member No.: 261
Joined: 6-November 04by meneldil, svibanj 2008.


Opcenito:
Quenya, kao naziv za jezik Noldorâ, je riječ na istom tom jeziku, i ona potjece od rijeci kwendjâ, što je pridjev koji znaci ono što pripada govornicima, kako su sebe vilenjaci nazivali. Riječ je dakle srodna vilenjackoj rijeci quen (u množini quendi, što je naziv koji se koristi za vilenjake opcenito); tocnije, izvedena je od nje na slican nacin na koji se u hrvatskom izvode imena jezika (hrvat+ski, hrvatski jezik) i zato bi ona na hrvatskom trebala biti pisana kao quenDijski, tj. jezik kojim govore quendi.

Na slican nacin bi i imena jezika kao Sindarin, Eldarin, Telerin... bilo bolje i logicnije prevoditi kao sindarski, eldarski, telerski... buduci da te rijeci na quendijskom stoje upravo za to: sindarin za sindarski (jezik sindara), a eldarin za eldarski (jezik eldara); ili ih se jednostavno može ostaviti u izvornom obliku: sindarin, eldarin... slicno kao što bismo za Norvežana mogli reci da prica bokmĺlom ili knjiškim jezikom, dok bi "govori bokmĺlski" imalo malo smisla.


Promjene koje bi trebalo napraviti:

(The Eldar would probably have transcribed English bell, fill as beol fiol.)

Eldari bi zacijelo > u Eldari bi vjerojatno


Both v and w are used in the transcription of Quenya, in spite of the assimilation of its spelling to Latin, since the two sounds, distinct in origin, both occurred in the language.
U transkripciji quenijskoga piše se i v i w, unatoč prilagođavanju nacina pisanja latinskom jeziku, jer su se u tom jeziku oba ta glasa pojavljivala, iako su bila razlicita porijekla.

U transkripciji quendijskoga piše se i v i w, unatoč prilagođavanju nacina pisanja latinskom jeziku, jer su se u tom jeziku oba ta glasa pojavljivala i bila su razlicita porijekla.

(Oba ta glasa su se pojavljivala upravo zato što su bili razlicitoga porijekla, ne može stajati iako.)

This nd is also seen in some ancient names derived from an older period
Na to nd nailazimo I u nekim drevnim imenima poteklim iz Starijeg doba

(Samo treba staviti starijeg malim slovom; ovdje se to ne odnosi na nikakvo posebno vrijeme)


In Sindarin long e, a, o had the same quality as the short vowels, being derived in comparatively recent times from them (older é, á, ó had been changed). In Quenya long ę and ó were, when correctly pronounced, as by the Eldar, tenser and 'closer' than the short vowels.

U sindarinskom su dugi e, a, o imali istu boju kao i kratki samoglasnici jer su relativno nedavno bili nastali od njih (promijenili su se stariji é, á, ó). U quenijskom su dugi é i ó, kad su se pravilno izgovarali kao što su ih izgovarali Eldari, bili zbijeniji i zatvoreniji od kratkih samoglasnika.

U sindarskom su dugi e, a, o imali istu boju kao i kratki samoglasnici jer su relativno nedavno bili nastali od njih (stariji é, á, ó su se promijenili). U quendijskom su dugi é i ó, kad su se pravilno izgovarali kao što su ih izgovarali Eldari, bili zbijeniji i zatvoreniji od kratkih samoglasnika.

(promijenili su se stariji é, á, ó) > (stariji é, á, ó su se promijenili); prvi oblik ostavlja dojam da je izgovor sindarskih é, á i ó uzrokovan promjenom starijih é, á i ó, što nije slucaj. Ono što Tolkien piše u zagradi je samo napomena da su se ta tri duga samoglasnika koja su postojala prije promijenila u nešto drugo kasnije (í/i, au/ó/o, ú/u), a da su ovi koji sada postoje posljedica jedne druge promjene – (derived in comparatively recent times from [the short vowels]).

so in dűn compared with Dúnadan.
Tako recimo dűn naspram únadan.
Tako recimo dűn naspram Dúnadan.

There is nothing in English closely corresponding to ae, oe, eu; ae and oe may be pronounced as ai, oi.
U engleskom jeziku nema nicega što bi pobliže odgovaralo ae, oe, eu; ae i oe treba izgovarati kao ai, oi.

U engleskom jeziku nema nicega što bi pobliže odgovaralo ae, oe, eu; ae i oe se mogu izgovarati kao ai, oi.

Treba > mogu; riječ je o približnom tocnom izgovoru.


Note that Sindarin dh, th, ch are single consonants and represent single letters in the original scripts.

Valja napomenuti da su sindarsinski dh, th, ch pojedinacni suglasnici i da su u izvornim spisima oznaceni jednim slovom.
Valja napomenuti da su sindarski dh, th, ch pojedinacni suglasnici i da se u izvornim pismima pišu jednim slovom.

The raising of the stem indicated the opening of the consonants to a 'spirant': thus assuming the above values for Grade 1, Grade 3 (9-12) = th, f, sh, ch (or th, f, kh, khw/hw), and Grade 4 (13-16) = dh, v, zh, gh (or dh, v, gh, ghw/w).

Povisivanje stabla znacilo je otvaranje suglasnika prema spirantu: pa su gornje vrijednosti za 1. i 3. stupanj (9-12) = th, f, sh (š), ch (č) ili th, f, kh, khw (hw) i četvrti stupanj (13-16 = dh, v, zh (ž), gh ili dh, v, gh, ghw/w).

Povisivanje stabla znacilo je otvaranje suglasnika prema spirantu: ako uzmemo gornje vrijednosti za 1. stupanj, 3. stupanj (9-12) je onda = th, f, sh (š), ch (h) ili th, f, kh, khw (hw), a četvrti stupanj (13-16) = dh, v, zh (ž), gh ili dh, v, gh, ghw/w.

Dvije su bitne promjene ovdje: prvo nije riječ o vrijednostima za 1. i 3. stupanj, nego o onim vrijednostima koje se u trecem stupnju ocekuju, ako za 1. stupanj uzmemo gore navedene vrijednosti.
Drugo, ovdje ch ne stoji za englesko č; riječ je (kako je i napisano) o spirantima, tj. frikativima: ch tu stoji kao u njemackom, za hrvatsko h.


Since some of the consonants of Grade 4 tended to become weaker in pronunciation, and to approach or to merge with those of Grade 6 (as described above), many of the latter ceased to have a clear function in the Eldarin languages; and it was from these letters that the letters expressing vowels were largely derived.

Buduci da su neki od suglasnika petog stupnja težili slabljenju u izgovoru, da bi se približili ili stopili sa suglasnicima šestog stupnja (kao što je već opisano), mnogi od ovih potonjih izgubili su jasnu funkciju u eldarinskim jezicima; upravo su od tih slova potekla slova što su izražavala samoglasnike.

Buduci da su neki od suglasnika četvrtog stupnja…

The additional letters. No. 27 was universally used for l.
Dodatna slova. Slovo pod brojem 22 obicno je oznacavalo glas l.

22 > 27

No. 39 was used for either i or у (consonant);
Slovo pod brojem 30 oznacavalo je ili i ili y (suglasnik)
Slovo pod brojem 39 oznacavalo je ili i ili y (suglasnik, hrvatsko j)Na kraju nisam mijenjao stem u osnovu conf44.gif

Edited by Ellin - May 12 2008, 09:06 PM
 
  Top
Valarauco ramainen
Posted: Apr 16 2005, 04:33 PM 263056


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03QUOTE (Meneldil @ Apr 10 2005, 10:13 PM)
Iz novog izdanja Lotra:
"Elen sila lumenn' omentielvo", jedna zvijezda sja nad trenutkom našeg susreta slap.gif
Točna verzija:
"Elen síla lumenn omentielvo" = [a] star shines(=is shining) upon hour of our meating = a star shines on the hour of our meeting = zvijezda sja nad trenutkom našeg susreta.
Dakle dvije greške, jedna u prepisivanju dry.gif a druga u prevođenju jer prevesti "a" kao jedna je u ovome slućaju krajnje neprimjereno dry.gif

Ovo kvotam iz Teme iz Lotra, iako nije offtopic tamo, ali moze se rasprava nastaviti bas tamo gdje sad pripada... yes.gif
 
   Top
sholky
Posted: Apr 16 2005, 04:34 PM 263057


Maia


Group: Members
Posts: 7634
Member No.: 98
Joined: 26-November 03QUOTE (Valarauco ramainen @ Apr 16 2005, 05:10 PM)
Bas je dobro sto si tu sad kod mene, idemo odmah... biggrin.gif
Buduci da ga ja znam napamet, ja ga govorim, usput prevodim, a ti sjedis i zapisujes direktno ovdje u jedan post... mogli bi biti gotovi do dorucka sutra... biggrin.gif

Ideja propala jer se admin i moderator knjige ne mogu sjetit prve recenice doh.gif
 
     Top
Valarauco ramainen
Posted: Apr 16 2005, 04:38 PM 263064


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03QUOTE (sholky @ Apr 16 2005, 05:33 PM)
QUOTE (Valarauco ramainen @ Apr 16 2005, 05:10 PM)
Bas je dobro sto si tu sad kod mene, idemo odmah... biggrin.gif
Buduci da ga ja znam napamet, ja ga govorim, usput prevodim, a ti sjedis i zapisujes direktno ovdje u jedan post... mogli bi biti gotovi do dorucka sutra... biggrin.gif

Ideja propala jer se admin i moderator knjige ne mogu sjetit prve recenice doh.gif

ph34r.gif Ali znamo i za Hobita i za Silm, i znamo cijele filmove, bla bla bla... ph34r.gif

joj
 
   Top
Anya
Posted: Apr 16 2005, 05:28 PM 263079


The Spirit of freedom...


Group: Members
Posts: 3087
Member No.: 100
Joined: 7-December 03Ajme...

Ja sam citala samo Crnkovich prijevod (ako se to moze nazvati prijevod) ali sam citala i dio na engleskom.

Jedini moguci zakljucak - Crkovic je nesposobni kreten and we hatess him dry.gif Lik koji ne voli ni LotR ni fantasy ne bi trebao prevoditi LotR veliki.gif to je naprosto uzasno veliki.gif i nezamislivo veliki.gif .

Mislim da se netko urotio veliki.gif protiv nas i namjerno postavio Crko (death.gif) vicha da nam prevodi nase zlato dry.gif And for that we hatesss him and we hates algoritam belj.gif veliki.gif
 
   Top
mellon
Posted: Apr 16 2005, 06:13 PM 263100


Lady of Rohan


Group: Members
Posts: 1719
Member No.: 212
Joined: 16-August 04Sto se tice crnkovica se slazem, ali ti Meneldile nebi trebao
komentirati tog covjeka jer ti jube ne razlikujes ch i ch.
Uvijek ih krivo napises i to recimo nene ubedira..
no s tim sam sad off topic
a sto vi predlazete da se ucini u tom slucaju..?
da damo Elrondu da prevodi biggrin.gif eureka.gif ?
 
   Top
ZlicaOdOpaka
Posted: Apr 16 2005, 06:26 PM 263108

Group: Members
Posts: 1845
Member No.: 334
Joined: 27-February 05Crnković je "preveo" i Haryyja Pottera angry2.gif. U jednom intervjuu je izjavio da ne voli Pottera. Ok, njegova stvar, ali da li je to opravdanje za prijevod "redhaired man" u "crvenokosu osobu" yuk.gif. U istoj knjizi (Harry Potter i zatočenik Azbakana) je upropastio odličnu igru riječi disguise.gif. Ako sam sama mogla smisliti bolji prijevod te igre riječima, s tim da nisam neka znalica death.gif.
Na sreću, izgleda da je i Algoritmu došlo do mozga pa Crnković više ne prevodi luuuud.gif. Barem ne Tolkiena i Rowlingovu neener.gif.
 
    Top
Valarauco ramainen
  Posted: Apr 16 2005, 06:27 PM 263110


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03QUOTE (mellon @ Apr 16 2005, 07:12 PM)
Sto se tice crnkovica se slazem, ali ti Meneldile nebi trebao komentirati tog covjeka jer ti jube ne razlikujes ch i ch.
Uvijek ih krivo napises i to recimo nene ubedira..
no s tim sam sad off topic
a sto vi predlazete da se ucini u tom slucaju..?
da damo Elrondu da prevodi biggrin.gif eureka.gif ?

devil.gif Sogorice, jel se mozda sjecas moje pocetne dernjave na tebe glede gramatike i pravopisa i slicnih stvari? lukavi.gif
Ajde nauci barem stavljati tri tocke umjesto dvije, pa onda deri po Meneldilu... lukavi.gif whistling.gif

Da Elrond prevodi sa srpskog na hrvatski, ili s engleskog na hrvatski? huh.gif Ma svejedno, uvalimo mu posao prije nego sto dodje i vidi sto mu radimo... biggrin.gif
 
   Top
Anya
Posted: Apr 16 2005, 06:31 PM 263114


The Spirit of freedom...


Group: Members
Posts: 3087
Member No.: 100
Joined: 7-December 03Vex prevodi knjige! eureka.gif
 
   Top
2458 replies since Apr 16 2005, 04:00 PM Track this topic | Email this topic | Print this topic
Pages: (164) < [1] 2 3 4 5 6 ... >
Back to Knjige J.R.R. Tolkiena